Gmina Płońsk

realizuje projekt Dofinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

pn.: „Naukowy Zawrót Głowy”

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, nabycie niezbędnych umiejętności oraz wykształcenie właściwych postaw przez uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum, w szkołach z terenu Gminy Płońsk w zakresie kompetencji kluczowych: porozumiewania się językami obcymi, korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozwijania umiejętności matematyczno – przyrodniczych jak również sześciu powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych, takich jak: kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy zespołowej, krytyczne myślenie oraz umiejętność uczenia się.

Wsparciem objętych zostanie 270 uczniów/uczennic oraz 32 nauczycieli/nauczycielek.

W ramach projektu zostanie wzbogacony warsztat pracy nauczycieli w obszarze metod aktywizujących uczniów oraz sposobów wykorzystania TIK w edukacji. Oferta edukacyjna placówek oświatowych gminy Płońsk -SP Siedlin i SP Lisewo, rozszerzy się o nowatorskie rozwiązania programowe, zostaną opracowane i wdrożone specjalistyczne zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów lub służących wyrównywaniu dysproporcji powstałych
w procesie nauczania.

Szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone nowoczesny sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne. W placówkach zostaną utworzone międzydyscyplinarne pracownie matematyczno - przyrodnicze, językowe oraz mobilne pracownie komputerowe.

 

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

Wartość dofinansowania – 1 336 416,00 PLN

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

 

Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
 i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Koperski
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-08 11:44:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Koperski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 11:44:39
  • Liczba odsłon: 704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907367]

przewiń do góry