Płońsk, dn. 16.11.2018 r.

 

RGS.GK.271.6232.05.18

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
t.j. Dz. U z 2018 r . poz. 1986 ), zwanej dalej ustawą , w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Płońsk w 2019 r.

ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j. Dz. U z 2018 r . poz. 1986 ) unieważnia niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 930 000,00 zł brutto.

W ofertach złożonych w postępowaniu, Wykonawcy zaproponowali realizację zamówienia za:

Oferta nr 1 PGK Spółka z o.o., ul . A. Mickiewicza 4, 09 –100 Płońsk – 1 049 999,76 zł brutto.


W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia. 

 

Jednocześnie informuję, iż w najbliższych dniach pojawi się ogłoszenie o wszczęciu kolejnego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2018 r . poz. 1986 ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

     Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                                   /-/ Aleksander Jarosławski

                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-30 15:15:06
  • Liczba odsłon: 62
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902023]

przewiń do góry