1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy.

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-30 13:42:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-27 11:53:34
  • Liczba odsłon: 318
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901127]

przewiń do góry