1.       Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2.       Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3.       Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy.

4.       W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

5.       Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Włodzimierz Kędzik

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałki w godzinach 15:00 - 16:00. 

 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Krzysztof Jarosiewicz


Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Dariusz Andrzej Osiński


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-30 13:45:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Podlecka Marzanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 08:53:58
  • Liczba odsłon: 555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901052]

przewiń do góry