Zobacz podgałęzie
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.09.2018, z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „ Poczernin PV I”, o mocy 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.10.2018, z dnia 05 luty2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni fotowoltaicznej „ Poczernin PV II”, o mocy 0,999 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Poczernin , dz. ewid.   nr 108/3, gmina Płońsk” - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.08.2018, z dnia 27.02.2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: " Wykonanie studni głębinowej o głębokości planowanej do 38 m i planowanej wydajności   Q = 18,0 m 3 /h na nieruchomości położonej we wsi Skrzynki , na działce o nr ewidencyjnym 46 (obręb geodezyjny Skrzynki 0029), gm. Płońsk, pow. płoński, woj. mazowieckie - pobierz
 
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.12.2018 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie stawu na działce nr ew. 8/1 w msc. Arcelin, napełnianego wodami opadowymi                   o powierzchni 500 m 2 i głębokości do 2 m, pełniącego funkcje odwadniające o zasięgu oddziaływania nie przekraczającym poza granice działki - pobierz


Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.07.2018 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa  stacji  paliw  płynnych Olkop,lpg zlokalizowanej na terenie  działek nr ew.183/6,183/4,183/7 położonych w msc Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek),gm.Płońsk.- pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.01.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Rozszerzenie sposobu użytkowania Zakładu INEX Igor Pietrzak, zlokalizowanego na działce nr ewid. 60 w msc. Brody, 09 – 100 Płońsk, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie  Wójta  Gminy  Płońsk znak :GK.6220.04.2019  z dnia 15.07.2019r w sprawie  braku przeprowadzenia  potrzeby  ooś  dla  przedsięwzięcia pn" Wydobywanie  kopaliny  ze złoża  piasków "Dalanówek  XXIV" zalegającego  na  działkach lub  prawie całych działkach  gruntu nr 105/4,106/1,183/1,183/4 oraz w niewielkim  zakresie (pas szerokości ca 6m) na działkach gruntu  nr 103 i nr 104/1 obręb Dalanówek,gm.Płońsk,pow.płoński,woj.mazowieckie. -pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.05.2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa  obiektu inwentarskiego (obory) na działkach nr ew. 3 i 1 w msc. Pilitowo, gm.Płońsk. -pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.03.2019 z dnia 07.03.2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja złoża kruszywa naturlanego DALANÓWEK XX w granicach działki nr 85, gm.Płońsk". -pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 17.09.2019 r., znak: GK.6220.06.2019 w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia pn: Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w msc. Brody, gmina Płońsk w granicy dz. nr ew. 54/4 - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk dot. zawieszenia z Urzędu postanowienia dla w/w planowanego  przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk GK.6220.02.2019 z dnia 09.10.2019 r. w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego MICHALINEK XVII w granicach własności działki nr 1, obręb Michalinek, gmina Płońsk, pow. płoński, woj. mazowieckie - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk z dnia 31.10.2019 r, znak: GK.6220.07.2019 w sprawie braku potrzeby nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa systemu fotowoltaicznego Woźniki, zlokalizowanego na działce nr 57, obręb Woźniki, gm. Płońsk, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1 MW - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-31 13:02:10
  • Liczba odsłon: 93
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893590]

przewiń do góry