Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.05.2018 dot. przedsięwzięcia pn: "Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów z papieru i tektury w msc. Poczernin 46 w granicach działek o nr ew. 24/3 i 24/7" - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.10.2018 dot. przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Poczernin PV II" o mocy 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk - pobierz
Zawiadomienie  Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.08.2018 dot. przedsięwzięcia pn: "Wykonanie studni głębinowej o gł planowanej do 38m i planowanej  wydajności Q=18m3/h na dz. o nr ew 46 Skrzynki"- pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.14.2018 dot. przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych obręb Poświętne, gm. Płońsk - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.12.2019 dot. przedsięwzięcia pn: "Wykonaniu stawu w msc. Arcelin, napełnianego wodami opadowymi o powierzchni 500 m 2 i głębokości  do 2 m, pełniącego funkcje odwadniające o zasięgu oddziaływania nie przekraczającym poza granice działki- pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.13.2018 dot. wydania decyzji ooś przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopaliny ze złoża piasków zalegającego na działce gruntu nr 69/2 we wsi Lisewo, przynależnej do gminy Płońsk, pow. płoński, woj. mazowieckie - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.01.2019 dot. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: "Rozszerzenie sposobu użytkowania Zakładu INEX Igor Pietrzak, zlokalizowanego na dz. nr ew. Brody, 09 - 100 Płońsk, gmina Płońsk - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.05.2019 z dnia 30.09.2019 r. dot. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: Budowa obiektu inwentarskiego (obory) na działkach nr 3 i nr 1 w msc. Pilitowo, gmina Płońsk - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.03.2019 z dnia 23.10.2019 r. dla przedsięwzięcia pn"Eksploatacja  złoża  kruszywa  naturalnego DALANÓWEK XX w granicach własności działki o nr 85 ,obreb  Dalanówek ,gm.Płońsk ,pow.płoński ,woj.mazowieckie- pobierz

Zawiadomienie Wójta  Gminy Płońsk dot. wydania decyzji umorzeniowej na wniosek inwestora ,,Uruchomienie instalacji do przetwarzania  odpadów z  tworzyw  sztucznych w msc.Brody nr działki 54/4" - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Targalski Wiesław
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 13:38:05
  • Liczba odsłon: 91
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901098]

przewiń do góry