Zawiadomienie znak: GK.6220.09.2019 z dnia 20.02.2019 r. dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Poczernin PV VI", o mocy 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.10.2019 z dnia 22.02.2019 r. dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Poczernin PV II", o mocy 0,999 MW wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.08.2018 z dnia 01.03.2019 rok dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie studni głębinowej o głębokości planowanej wydajności Q=18,0 m 3 /h na nieruchomości położonej we wsi Skrzynki, na działce o nr ewid. 46 (obręb geodezyjny Skrzynki 0029), gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.14.2018 z dnia 25.03.2019 r. dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych  na terenie działki o nr ew 5/44, obręb Poświętne, gm Płońsk - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.12.2018 z dnia 10.04.2019 r. dla przedsięwzięcia  pn: "Wykonanie stawu
w msc. Arcelin, napełnianego wodami opadowymi o powierzchni 500 m 2 i głębokości do 2 m, pełniącego funkcje odwadniające o zasięgu oddziaływania nie przekraczającym poza granice działki - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.13.2018 z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia  pn: "Wydobywanie kopaliny ze złoża piasków zalegającego na działce gruntu w miejscowości Lisewo, przynależnej do gminy Plońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.01.2019 z dnia 28.06.2019 r. dla przedsięwzięcia pn: "Rozszerzenie sposobu użytkowania zakładu INEX Igor Pietrzak, zlokalizowanego na działce nr ewid. 60 w msc. Brody, 09 - 100 Płońsk, gmina Płońsk" - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.04.2019 z dnia 30.07.2019 r. dla przedsięwzięcia pn:"Wydobywanie kopaliny ze złoza piasków "Dalanówek XXIV", zalegającego na całych   lub prawie całych działkach gruntu nr 105/4, 106/1, 183/1 i nr 183/4 oraz w niewielkim zakresie   (pas o szerokości ca 6 m) na działkach gruntu nr 103 i nr 104/1, obrębu Dalanówek”, gmina Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.05.2019 z dnia 28.08.2019 dla  przedsięwzięcia pn"Budowa  obiektu inwentarskiego(obory)na działkach o nr ew 3 i 1 w msc. Pilitowo ,gm.Płońsk" - pobierz

Zawiadomienie znak: GK.6220.03.2018 z dnia 11.09.2019 dla  przedsięwzięcia pn" Eksploatacja  złoża  kruszywa naturalnego DALANÓWEK XX w granicach działki nr 85  ,gm.Płońsk" - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.02.2019 z dnia 17.10.2019 roku dla przedsięwzięcia pn:"Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego MICHALINEK XVII w granicach własności działki nr 1, obręb Michalinek, gmina Płońsk, pow. płoński, woj. mazowieckie - pobierz
 
Zawiadomienie znak: GK.6220.07.2019 z dnia 03.12.2019 dla  przedsięwzięcia pn" Budowa systemu fotowoltaicznego Woźniki, zlokalizowanego na działce nr 57 obręb Woźniki w skład, którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1MW"-pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Targalski Wiesław
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 13:04:34
  • Liczba odsłon: 92
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907269]

przewiń do góry