1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 175/1 w msc. Koziminy - Stachowo - pobierz
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 71/1 w msc. Cholewy - pobierz
3. Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem rzeki Płonka gazociągu średniego ciśnienia - dz. 244, 245/9, 283 i 310 w msc. Szerominek - pobierz
4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu melioracyjnego dz. nr 131 w miejscowości Szeromin. -  pobierz
5. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rolnego Poświętne na usługę wodną w zakresie wprowadzania wód popłucznych do istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 9/34 w miejscowości Poświętne.       - pobierz
6. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych kolektorem kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wylotu zlokalizowanego na terenie dz. 1057/2 uchodzącym do rowu melioracyjnego położonego na terenie dz. nr 23/7 w miejscowości Poświętne. pobierz
7. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych położonych na działce nr ewidencyjny 102/2,  obręb Szeromin. -  pobierz
8. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych położonych na działce nr ewidencyjny 96/53 i 96/54, obręb Szeromin. -  pobierz
9. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i odbudowę urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego oznaczonego jako R-T-4 zlokalizowanego na dz. o nr ew. 36/11 obręb Siedlin.  -  pobierz
10. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę rowów wraz z przepustami dla potrzeb rozbudowy drogi powiatowej3032W Arcelin - Jarocin - Galomin, obręb Arcelin.  -    pobierz
11. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze skrzyżowania drogi krajowej DK10 w km 447+497 z ulicą Płocką w miejscowości Ilinko do rowów zlokalizowanych na dz. nr 141/3, 3/1, 142 obręb Ilinek - pobierz
12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie wykonania rowów odwadniających wraz z wykonaniem przepustów w ramach rozbudowy drogi powiatowej 3032W Arcelin - Jarocin - Galomin, obręb Arcelin, gmina Płońsk. - pobierz
13. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Poświętne zlokalizowanej na działce nr ew. 20/3 obręb Poświętne, gm. Płońsk, pow. płoński, do rzeki Płonki w km 10+200 istniejącym wylotem zlokalizowanym na dz. nr ew. 1103, obręb Poświętne gm. Płońsk, pow. płoński oraz na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na działce nr ew. 985 obręb Płońsk Miasto, gm. Płońsk, powiat płoński, do krytego odcinka Kanału Piaski znajdującego się na działce nr ew. 985 obręb Płońsk Miasto, gm. Płońsk, pow. płoński. - pobierz  
14. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonania drenażu francuskiego wzdłuż drogi gminnej (lewa strona) na odcinku ok. 262,0 m w km od 0+003 do km 0+265, wykonanie drenażu francuskiego wzdłuż drogi gminnej (strona prawa) na odcinku ok. 187,0 m w km od 0+003 do km 0+190, przebudowę przepustu pod koroną drogi w km 0+003 r ramach realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 301791W w miejscowości Pilitowo". - pobierz
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Karwowska Anna
  • Data dodania: 2021-05-04 09:22:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-07 08:25:48
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Fijałkowska Emilia
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-27 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Karwowska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-07 08:25:48
 • Liczba odsłon: 479
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902591]

przewiń do góry