Wójt Gminy Płońsk

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż autobusu gminnego AUTOSAN

 

1.       Dane Zamawiającego:

Gmina Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

NIP 567-181-02-66, REGON: 130378031

 

2.       Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Autobus gminny można oglądać przy Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39,   09-100 Płońsk, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 23 662 56 35 w. 52

 

3.       Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

a)       Marka i typ:                                        autobus AUTOSAN A0909L.01.

b)       Rok produkcji:                                    2000

c)       Kolor powłoki nadwozia:                   pomarańczowy 1-warstwowy syntetyczny   

d)      Masa własna:                                      8200 kg

e)       Maksymalna masa całkowita:             12500 kg

f)        Liczba osi:                                          2

g)       Pojemność silnika:                              6540 cm 3

h)       Rodzaj silnika:                                    diesel

i)         Liczba miejsc siedzących:                  39

j)         Przebieg:                                             564721 km

k)       Cena wywoławcza:                            16.400,00 zł netto + VAT

               

4.       Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

a)       imię i nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta;

b)       numer telefonu;

c)       numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

d)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

e)       oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji oględzin.

 

5.       Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

a)       Oferta powinna być przesłana do dnia 22.10.2019r. do godz. 10 00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska   39, 09-100 Płońsk.

b)       Koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta na zakup autobusu AUTOSAN A0909L.01”.

c)       Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

6.       Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

7.       Informacje dodatkowe:

a)       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk.

b)       Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

c)       Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Płońsk.

d)      Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży.


Załączniki do pobrania:
Formularz ofertowy - pobierz
Oświadczenie - pobierz
Projekt umowy sprzedaży - pobierz


Protokół z rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż autobusu gminnego AUTOSAN - pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Lasecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobańska Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-28 12:26:01
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907391]

przewiń do góry