Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.05.2018 dot. przedsięwzięcia pn: "Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów z papieru i tektury w msc. Poczernin 46 w granicach działek o nr ew. 24/3 i 24/7" - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.10.2018 dot. przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Poczernin PV II" o mocy 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                 w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie  Wójta Gminy Płońsk znak:GK.6220.08.2018 dot. przedsięwzięcia pn: "Wykonanie studni głębinowej o gł planowanej do 38m i planowanej  wydajności Q=18m3/h na dz. o nr ew 46 Skrzynki"- pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.14.2018 dot. przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja instalacji do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych obręb Poświętne, gm. Płońsk - pobierz
Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.12.2019 dot. przedsięwzięcia pn: "Wykonaniu stawu w msc. Arcelin, napełnianego wodami opadowymi o powierzchni 500 m 2 i głębokości  do 2 m, pełniącego funkcje odwadniające o zasięgu oddziaływania nie przekraczającym poza granice działki- pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.13.2018 dot. wydania decyzji ooś przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie kopaliny ze złoża piasków zalegającego na działce gruntu nr 69/2 we wsi Lisewo, przynależnej do gminy Płońsk, pow. płoński, woj. mazowieckie - pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.01.2019 dot. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: "Rozszerzenie sposobu użytkowania Zakładu INEX Igor Pietrzak, zlokalizowanego na dz. nr ew. Brody, 09 - 100 Płońsk, gmina Płońsk - pobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 116/SPEC/2019 przez Wojewodę Mazowieckiegodot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: ,,Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki- Płońsk  -pobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.02.2019 dot. wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego MICHALINEK XVII w granicach własności działki nr 1 obręb Michalinek, gmina Płońsk- pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: WIESŁAW TARGALSKI
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaniewska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-10 11:17:21
  • Liczba odsłon: 93
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895268]

przewiń do góry