Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk dotyczące wszczęcia postępowania i przedłużenia terminu załatwienia sprawy GK.6220.05.2020 pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,8939 ha w granicach działek nr 1/6 i 2/10 obręb Ilinek"    obwieszczenie_z_dn._12.05.2020_r._ilinek.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy GK.6220.03.2020 pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2,16 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 25 w miejscowości Bogusławice, gm. Płońsk" obwieszczenie_z_12.05.2020_r._boguslawice.pdf
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania znak sprawy GK.6220.11.2019 pod nazwa: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin-Jarocin-Galomin" -  obwieszczenie_wojta_gminy_plonsk_z_dnia_10.01.2020_r..pdf
Obwieszczenie  dot.wszczęcia postępowania  znak sprawy GK.6220.03.2020 pn:"Budowa  farmy fotowoltaicznej  o mocy do 2MW i powierzchnią  zabudowy  do 2,16 ha wraz z  niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 25 w  msc.Bogusławice , gm.Płońsk" - obwieszczenie_wojta_gminy_plonsk__z_dnia_16.04.2020r.pdf
Obwieszczenie  Wójta Gminy Płońsk  z dnia 24.07.2020 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.08.2020 pod nazwą: „Budowa stacji   regazyfikacji   skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 24/7 ,obręb 0022 Poczernin jednostka ewidencyjna 142009_2 Płońsk –Gmina, Poczernin, gm. Płońsk woj. mazowieckie.”    scan_obwieszczenia_wojta__gminy_plonsk__z_dn._24.07.2020r..pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 03.08.2020 r. - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy znak: GK.6220.05.2020 pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,8939 ha w granicach działek nr 1/6 i 2/10 obręb Ilinek"  obwieszczenie_gk.6220.05.2020_z_dn._03.08.2020_r._ilinek.pdf
Obwieszczenie  Wójta Gminy Płońsk  z dnia 03.08.2020 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.07.2020 pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 6/2 w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk" obwieszczenie_z_dn._03.08.2020_r._siedlin.pdf
Obwieszczenie  Wójta  Gminy Płońsk z dnia 09.10.2020r- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.10.2020 pod nazwą: "Budowa elektrowni  fotowoltaicznej o mocy 4,3MW na  działce nr 17 ,obręb 0022 Poczernin,gmina  Płońsk". obwieszczenie_wojta_gminy__plonsk_z_dn._09.10.2020.pdf
Obwieszczenie  Wójta Gminy Płońsk  z dnia 20.10.2020 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy GK.6220.09.2020 dot. przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na terenie działki o nr ewid. 98/6 obręb Bońki-Zawady gm. Płońsk wiercenia otworu hydrogeologicznego o głębokości powyżej 100 m i przystosowaniu go na potrzeby urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studni), gmina Płońsk, powiat Płoński, województwo mazowieckie

obwieszczenie_z_dn._20.10.2020_r._bonki_zawady.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 06.05.2021 -  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  oraz przedłużeniu  terminu załatwienia sprawy GK.6220.05.2021 dot.przedsięwzięcia  polegającego na: "Eksploatacji złoża  piasków  skaleniowo - kwarcowych LISEWO IX w  granicach  działek nr 187,188,190  obręb Lisewo,gm.Płońsk, ,pow.płoński, w woj.mazowieckim"

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Bańka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chludzińska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 09:49:35
  • Liczba odsłon: 373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901123]

przewiń do góry