Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron dotyczące wydania opinii organów uzgadniających  znak sprawy GK.6220.11.2019 pod nazwa: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin-Jarocin-Galomin"  -  obwieszczenie___dot.wydania__opinii_znak_gk.6220.11.2019.pdf
Obwieszczenie  Wójta  Gminy  Płońsk  dot.przedłużenia  terminu załatwienia  sprawy dot.wydania decyzji ooś "Rozbudowa  drogi powiatowej nr 3032W Arcelin-Jarocin-Galomin"z uwagi na  konieczność  uzyskania stanowisk organów  opiniujących co do potrzeby  przeprowadzenia n oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia  na  środowisko- obwieszczenie__pzd_o_przedluzeniu_terminu.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2,16 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 25 w miejscowości Bogusławice, gm. Płońsk"  obwieszczenie_gk.6220.03.2020_z_28.05.2020_r._boguslawice.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,8938 ha w granicach działek nr 1/6 i 2/10 obręb Ilinek" oraz dot.przedłużenia  terminu załatwienia  sprawy z uwagi na  konieczność  uzyskania stanowisk organów opiniujących co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia  na  środowisko  obwieszczenie_gk.6220.05.2020_z_26.06.2020_r._ilinek.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk  o przedłużenie  terminu  załatwienia sprawy  dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn: „Budowa   stacji   regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą   na działce o nr 24/7 obręb 0022 Poczernin jednostka ewidencyjna 142009_ 2 Płońsk –Gmina , Poczernin, gm. Płońsk,woj mazowieckie” z powodu  konieczności  uzyskania  stanowisk organów opiniujących  co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko obwieszczenie_wojta_gminy__plonsk_z_dnia_31.08.2020r.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie zawiadomienia stron postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,8938 ha w granicach działek nr 1/6 i 2/10 obręb Ilinek" o przedłużeniu  terminu załatwienia  sprawy  obwieszczenie_gk.6220.05.2020_z_dn._03.09.2020_r._ilinek.pdf
ziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 6/2 w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk"  obwieszczenie_z_dn._09.09.2020_r._siedlin.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie zawiado Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddmienia stron postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 6/2 w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk" o przedłużeniu  terminu załatwienia  sprawy
obwieszczenie_z_dn._02.10.2020_r._siedlin.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk   w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn." Budowa  elektrowni fotowoltaicznej  o  mocy do  4,3MW na działce nr 17,obręb 0022 Poczernin, gmina Płońsk "   scan0010.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk  znak GK.6220.08.2020 obwieszczenie__wojta_gminy__plonsk_z_dn.19.10.2020.pdf   o przedłużenie  terminu  załatwienia sprawy  dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn: „Budowa   stacji   regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą   na działce o nr 24/7 obręb 0022 Poczernin jednostka ewidencyjna 142009_ 2 Płońsk –Gmina , Poczernin, gm. Płońsk,woj mazowieckie” z powodu  konieczności  uzyskania  stanowisk organów opiniujących  co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego  przedsięwzięcia  na  środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.09.2020 w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  dot. przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na terenie działki o nr ewid. 98/6 obręb Bońki-Zawady gm. Płońsk wiercenia otworu hydrogeologicznego o głębokości powyżej 100 m i przystosowaniu go na potrzeby urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studni), gmina Płońsk, powiat Płoński, województwo mazowieckie
obwieszczenie_z_dn._22.10.2020_r._bonki_zawady.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 27.11.2020r znak GK.6220.10.2020 o przedłużeniu  terminu  załatwienia sprawy  dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.
" Budowa  elektrowni fotowoltaicznej  o  mocy do  4,3MW na działce nr 17,obręb 0022 Poczernin, gmina Płońsk "  scan_obwieszczenie_wojta__gminy__plonsk_z_dn.27.11.2020r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk znak: GK.6220.09.2020 - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na terenie działki o nr ewid. 98/6 obręb Bońki-Zawady gm. Płońsk wiercenia otworu hydrogeologicznego o głębokości powyżej 100 m i przystosowaniu go na potrzeby urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych (studni), gmina Płońsk, powiat Płoński, województwo mazowieckie obwieszczenie_gk.6220.09.2020_z_dn._16.12.2020_r._bonki_zawady.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk z dnia 31.12.2020r znak GK.6220.10.2020 o przedłużeniu  terminu  załatwienia sprawy  dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pn.
" Budowa  elektrowni fotowoltaicznej  o  mocy do  4,3MW na działce nr 17,obręb 0022 Poczernin, gmina Płońsk "obwieszczenie__wojta__gminy__plonsk_z_dn._31.12.2020.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Edyta Chludzińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chludzińska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 11:49:00
  • Liczba odsłon: 146
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900917]

przewiń do góry