Zawiadomienie o wydanej decyzji znak sprawy GK.6220.07.2019 pod nazwą "Budowa systemu fotowoltaicznego Woźniki zlokalizowanego na dz. nr 57 w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy 1MW" -  zawiadomienie__o_wydanej_decyzji_gk.6220.07.2019.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wydanej decyzji ooś  dot. sprawy GK.6220.11.2019 pn:"Rozbudowa  drogi powiatowej nr 3032W Arcelin-Jarocin-Galomin" scan_obwieszczenie__z_dnia_29.04.2020r.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.6220.03.2020 dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 2,16 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 25 w miejscowości Bogusławice, gm. Płońsk"  obwieszczenie_gk.6220.03.2020_z_10.08.2020_r._boguslawice.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.6220.05.2020 dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 3,8938 ha w granicach działek nr 1/6 i 2/10 obręb Ilinek"  obwieszczenie_gk.6220.05.2020_z_dn._04.12.2020_r._ilinek.pdf
Zawiadomienie o wydanej decyzji znak sprawy GK.6220.08.2020 pod nazwą "Budowa stacji  regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o nr ew 24/7 ,obręb 0022 Poczernin jednostka ewidencyjna 142009_2 Płońsk-Gmina Poczernin, gmina  Płońsk". zawiadomienie_wojta__gminy__plonsk_o__wydanej_decyzji__z_dnia_23.12.2020.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.6220.07.2020 dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,24 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 6/2 w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk"
obwieszczenie_z_dn._30.12.2020_r._siedlin.pdf 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Bańka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bańka Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 14:09:37
  • Liczba odsłon: 178
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907337]

przewiń do góry