Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.10.2020.KM.3 z dnia 10.03.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk". zawiadomienie_doos-wdszil.420.10.2020.km.3.pdf
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.30.2020.KM.1 z dnia 22.06.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk".  zawiadomienie_gdos_z_22.06.2020_r..pdf
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.10.2020.KM.7 z dnia 22.06.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk".  zawiadomienie_gdos_z_22.06.2020_r._o_przedluzeniu_terminu.pdf
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Płońsk z dnia 10.05.2019 r. znak: GK.6220.07.2018 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych Olkop i lpg zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 183/6, 183/4, 183/7, położonych w miejscowości Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek), gm. Płońsk"  obwieszczenie_prezesa_sko_w_ciechanowie_z_dnia_6_sierpnia_2020_.pdf
 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.10.2020.KM.13 z dnia 24.08.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk".  zawiadomienie_gdos_z_24.08.2020_r..pdf
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.30.2020.KM.5 z dnia 31.08.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk".  zawiadomienie_gdos_z_31.08.2020_r..pdf
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 4 września 2020  o wydaniu decyzji nr SKO/I/V/821/2020 w sprawie  odmowy stwierdzenia  nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Płońsk z dnia 10.05.2019 r. znak: GK.6220.07.2018 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych Olkop i lpg zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 183/6, 183/4, 183/7, położonych w miejscowości Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek), gm. Płońsk"  obwieszczenie__prezesa__sko__w_ciechanowie__z_dnia__4wrzesnia_2020r.pdf
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.30.2020.KM.8 z dnia 21.10.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk"  zawiadomienie_gdos_z_21.10.2020_r..pdf
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 5 listopada 2020  o wydaniu decyzji nr SKO/I/V/1315/2020 w sprawie  utrzymania w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO/I/V/821/2020 z dnia 4 września 2020 r. odmawiającej stwierdzenia  nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Płońsk z dnia 10.05.2019 r. znak: GK.6220.07.2018 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych Olkop i lpg zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 183/6, 183/4, 183/7, położonych w miejscowości Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek), gm. Płońsk"  obwieszczenie_prezesa_sko_w_ciechanowie_z_dnia_5_listopada_2020.pdf
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.10.2020.KM.17 z dnia 30.11.2020 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki - Płońsk" zawiadomienie_gdos_z_dn._30.11.2020_r..pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Bańka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bańka Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 15:39:48
  • Liczba odsłon: 139
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902462]

przewiń do góry