Zarządzenie Nr 1/3/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia
dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póżn. zm.) oraz w celu realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Gminy Płońsk   z dniem  23 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku dla obywateli.

2. Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku dział świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zostaje zamknięte od 23.03.2020 do odwołania , natomiast w głównym budynku GOPS w Płońsku interesanci przyjmowani będą wyłącznie w holu Ośrodka  w specjalnie przygotowanym Punkcie Obsługi Klienta

3. Sprawy urzędowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku pozostają możliwe do załatwienia:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),

2) drogą telefoniczną,

3) drogą elektroniczną: za pośrednictwem poczty elektronicznej: gops@ugplonsk.pl

4. Obsługa obywateli w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.  Każda osoba wchodząca  do dalszej części budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

5. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Ośrodka, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku  poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku.

8. wprowadzony zostaje obrót bezgotówkowy, wypłata wszystkich  zasiłków następuje na wskazane konta bankowe lub przekazem pocztowym

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

 

 

                                                                                                   Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Płońsku

 

                                                                                                  Ewa Stawska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Stawska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-24 13:46:15
  • Liczba odsłon: 52
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895141]

przewiń do góry