Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Płońsku
 

Urząd Gminy w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Płońsku.

·          Data publikacji strony internetowej: 2004-01-08 

·          Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-16 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·          zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

·          linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,

·          brak focusu wokół elementów nawigacyjnych,

·          zamieszczone na stronie materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·     serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word,

·          brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Oświadczenie sporządzono dnia 04.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
 

·          podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·          możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

·          mapa strony

·          na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·          Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07

·          Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-07

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

·          Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretarz Andrzej Stolpa

·          E-mail: sekretarz@ugplonsk.pl

·          Telefon: 23 662 56 35

Każdy ma prawo:

·          zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·          zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·          dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·          wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy w Płońsku
ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk,

e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl

telefon: 23 662 56 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy w Płońsku mieści się w 2 budynkach. Budynek A nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek B posiada podjazd oraz toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych tylko przy wejściu do części konferencyjnej i ewidencji ludności.  

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiśniewski Dawid
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-17 12:40:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 08:35:41
  • Liczba odsłon: 224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897634]

przewiń do góry