Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Płońsk


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2020 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku ofert złożonych w postaci elektronicznej otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=1d784421-3890-4d28-a97c-f709b0da215c


Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

Klucz Publiczny - pobierz

1.        Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. - pobierz

2.        OPZ - załącznik nr 2 do SIWZ. - pobierz

3.        JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ.

espd pdf. - pobierz

espd xml. - pobierz

espd txt. - pobierz

4.        Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. - pobierz

5.        Projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ. - pobierz

        Umowa powierzenia - załącznik nr 1 do umowy - pobierz

6.        Wykaz usług – załącznik nr 6 do SIWZ. - pobierz

7.        Wykaz urządzeń i narzędzi (pojazdy) – załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz


8.     Wykaz urządzeń i narzędzi (baza magazynowo - transportowa) załącznik nr 8 do SIWZ - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-17 12:41:58
  • Liczba odsłon: 105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901956]

przewiń do góry