Zmiana opłaty za odpady od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Płońsk XXVIII/185/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku              w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,

od dnia 1 stycznia 2021 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27 zł za osobę .

Jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny , zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, w wysokości 54 zł za osobę - przypominamy, że                    od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

Zgodnie z przyjętą uchwałą właścicielom nieruchomości przysługują ulgi:

 • ulga za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • ulga dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1348) - 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Zmiana deklaracji
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wniosek o ulgi), należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana stawek
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie musi składać nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała Rady Gminy Płońsk XXVIII /185/2020 - pobierz
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym - pobierz
 • Ulotka zasady segregacji - pobierz
 • Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Płońsk na 2021 r. - pobierz 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Józwiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-15 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 13:33:49
 • Liczba odsłon: 865
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895259]

przewiń do góry