Dofinansowanie do usuwania azbestu

W związku z kontynuacją realizacji „Programu oczyszczania Gminy Płońsk z azbestu na lata 2017 - 2032” i możliwością   uzyskania dotacji ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wójt Gminy Płońsk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie na   usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o:

·          zapoznanie się z treścią Regulaminu przyznawania dofinansowania na  usuwanie, transport i utylizację  odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regulamin dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Gminy Płońsk (link poniżej), oraz w Urzędzie Gminy Wydział Infrastruktury Drogowej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

·          złożenie kompletnej dokumentacji w Urzędzie Gminy Płońsk - Wydział Infrastruktury Drogowej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy oraz do samodzielnego wydruku - poniżej),

Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Płońsk, po uzyskaniu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podmiotami, które mogą korzystać z ww. dotacji , mogą być tylko osoby fizyczne.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioskodawca   ubiegający   się   o   dofinansowanie   zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia   właściwego   organu   architektoniczno – budowlanego   na   wykonywanie robót związanych z usuwaniem azbestu wraz  z oznaczeniem na załączniku graficznym budynku, z którego będzie usuwany azbest.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Płońsk otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dokumenty:

  1. Regulamin przyznawania dofinansowania - pobierz
  2. Wniosek o przyznanie dofinansowania - pobierz
  3. Informacja o wyrobach zawierających azbest -  pobierz
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem -  pobierz

Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Drogowej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Pułtuska 39, w godzinach pracy Urzędu – tel. (23) 662 56 35 w 32

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Józwiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Józwiak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-17 14:45:23
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893524]

przewiń do góry