1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - sołectwa określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

3. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, sołtysa o sesji rady gminy.

6. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

7. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich sołtysowi oraz członkom rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-27 12:15:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 08:57:53
  • Liczba odsłon: 5195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897241]

przewiń do góry