Informacja o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy  Gminy Płońsk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi.

  Wójt Gminy Płońsk informuje o planowanych konsultacjach nowego projektu                 

Programu Współpracy Gminy Płońsk na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje planowane są od 17  do 28 grudnia 2020 roku, a ich realizatorem będzie Dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr IV/31/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

Ø  przekazać swoje opinie za pomocą formularza zgłaszania opinii, opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Płońsk (BIP) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl,
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)                z dopiskiem „KONSULTACJE  2021”,
  • dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiśniewski Dawid
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-16 14:25:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 14:25:10
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902466]

przewiń do góry