Zgodnie z nowo przyjętym Programem Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego uchwalonym w dniu 8 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 115/20) wszystkie samorządy gminne z terenu województwa zobowiązane są do wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (instalacji wytwarzania ciepła wykorzystywanego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach).

Zebranie i przeanalizowanie danych z inwentaryzacji umożliwi zidentyfikować potrzeby mieszkańców oraz pozyskanie funduszy na przyszłe inwestycje (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne, poprawa efektywności energetycznej w budynkach i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, np. oszczędność energii), które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym wpłyną na polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców.

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie (m.in. mieszkalnych, handlowych, usługowych, użyteczności publicznej).

Uwaga: Zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia, zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”. 

Czyste powietrze to nasze wspólne dobro, dlatego liczymy na Państwa otwartość i wsparcie w udzielaniu informacji.

ankieta do druku - pobierz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Józwiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Józwiak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 08:09:44
  • Liczba odsłon: 38
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897497]

przewiń do góry