Procedura realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
I. Przyjęcie zgłoszenia
1. Osoba w wieku 70 lat i więcej, która zdecydowała się, że pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii, kontaktuje się telefonicznie z infolinią nr 22 505 11 11 i zgłasza chęć skorzystania z pomocy – w szczególności dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej.
Zgłoszenia osób potrzebujących pomocy w ramach w/w programu może dokonać również inna osoba mająca wiedzę o osobie potrzebującej wsparcia.
Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy można też dokonać dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku 23 662-42-01 jednak rekomenduje się kontakt za pośrednictwem infolinii.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie na infolinii przekazuje je do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3. Pracownik GOPS w Płońsku odbierający zgłoszenie z CAS przekazuje je niezwłocznie do właściwego pracownika socjalnego.
4. Pracownik socjalny kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje otrzymane zgłoszenie, ustala zakres usługi wsparcia.
Podczas kontaktu telefonicznego z Seniorem pracownik socjalny:
a) wypełnia Formularz przyjęcia zgłoszenia – druk stanowiący załącznik nr 1 do Procedury,
b) informuje o konieczności sporządzenia listy najpotrzebniejszych artykułów dnia codziennego,
c) informuje o konieczności przygotowania gotówki na pokrycie kosztów zakupów,
d) przekazuje dane osoby, która osobiście skontaktuje się z Seniorem w celu realizacji pomocy oraz podaje datę i godzinę wizyty,
e) przyjmuje uwagi zgłaszane przez Seniora i wpisuje je do formularza zgłoszenia
Senior jest zobowiązany do zapisania numeru telefonu do GOPS w Płońsku oraz danych pracownika, który będzie realizował pomoc.
II. Dokonywanie zakupów i przekazywanie ich Seniorowi
1. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku pobiera od Seniora gotówkę wypełniając jednocześnie Pokwitowanie odbioru gotówki – druk stanowiący załącznik nr 2 do Procedury. W celu potwierdzenia tożsamości pracownika GOPS w Płońsku, Senior ma możliwość zażądać okazania legitymacji służbowej.
2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku dokonuje niezbędnych zakupów w sklepie usytuowanym najbliżej miejsca zamieszkania Seniora. Po zrealizowaniu
zakupów, pracownik przekazuje Seniorowi paragon ze sklepu oraz dokonuje rozliczenia otrzymanej wcześniej gotówki – druk stanowiący załącznik nr 2 do Procedury.
Pracownik GOPS nie ponosi odpowiedzialności za ceny zakupionych produktów oraz ich jakość.
3. Senior kwituje odbiór zakupionych artykułów poprzez złożenie podpisu na Karcie wykonania usługi – druk stanowiący załącznik nr 3 do Procedury.
III. Bezpieczeństwo podczas realizacji usługi wsparcia Seniora
1. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku podczas osobistego kontaktu z Seniorem zobowiązany jest stosować zasady bezpieczeństwa sanitarnego, tj. zasłaniać nos i usta, ewentualnie korzystać z rękawiczek jednorazowych, zachowywać dystans społeczny.
2. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku podczas osobistego kontaktu z Seniorem zobowiązany jest do dotrzymania terminu wizyty u Seniora podanego podczas rozmowy telefonicznej oraz potwierdzenia własnej tożsamości poprzez okazanie legitymacji służbowej.
3. Senior zobowiązany jest stosować w kontakcie z pracownikiem GOPS w Płońsku zasady bezpieczeństwa sanitarnego, tj. zasłaniać nos i usta, ewentualnie korzystać z rękawiczek jednorazowych, zachowywać dystans społeczny.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Stawska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 11:09:50
  • Liczba odsłon: 21
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893544]

przewiń do góry