OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOŃSKU

z dnia 24 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Płońsk

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Płońsku podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 

Okręg Nr 1

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

GRĄBCZEWSKI Marcin Cezary, lat 47, zam. Bońki

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

ROMANOWSKA Małgorzata, lat 42, zam. Brody

Okręg Nr 2

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

TOBOLSKI Paweł Piotr, lat 59, zam. Strachówko

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1.

ORŁOWSKA Monika Edyta, lat 31, zam. Poświętne

Lista nr 27 – KWW Szymona Zygiel

1.

ZYGIEL Szymon, lat 21, zam. Strachówko

Lista nr 31 – KWW Żukowskiego

1.

ŻUKOWSKI Andrzej, lat 39, zam. Strachówko

Okręg Nr 3

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

KUCHARZAK Jacek, lat 39, zam. Słoszewo Kolonia

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1.

RAPUSTA Danuta, lat 30, zam. Ćwiklinek

Lista nr 25 – KWW Joanny Pepłowskiej

1.

PEPŁOWSKA Joanna Ewa, lat 51, zam. Cieciórki

Okręg Nr 4

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

JAROSIEWICZ Krzysztof, lat 30, zam. Ćwiklin

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

MENDELEWSKI Mariusz, lat 30, zam. Ćwiklin

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1.

GAŁĄZKA Krzysztof, lat 32, zam. Szymaki

Lista nr 24 – KWW - A. Szczecińskiego

1.

DROGOSZ Jarosław Antoni, lat 36, zam. Szymaki

Okręg Nr 5

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

SOKOŁOWSKI Bogdan Andrzej, lat 45, zam. Szpondowo

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

JUSTAT Wiesława, lat 45, zam. Koziminy Stachowo

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1.

WŁODARSKA Wioleta, lat 21, zam. Kownaty

Lista nr 26 – KWW Haliny Szczycińskiej

1.

SZCZYCIŃSKA Halina, lat 42, zam. Koziminy Stachowo

Lista nr 29 – KWW Grzegorza Gburzyńskiego

1.

GBURZYŃSKI Grzegorz, lat 44, zam. Nowe Koziminy

Okręg Nr 6

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

GRĄBCZEWSKA Renata, lat 37, zam. Lisewo

Lista nr 2 – KW Liga Polskich Rodzin

1.

NAPIÓRKOWSKI Michał, lat 51, zam. Strubiny

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

BILIŃSKI Waldemar, lat 46, zam. Lisewo

Okręg Nr 7

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

SUMIŃSKI Jan, lat 60, zam. Dalanówko

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

GRZELAK Agnieszka Iwona, lat 34, zam. Dalanówek

Lista nr 28 – KWW Niezależnych - Krępica

1.

CYMMER Henryk Rajmund, lat 44, zam. Krępica

Okręg Nr 8

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

KĘDZIK Włodzimierz Bogusław, lat 41, zam. Szerominek

Okręg Nr 9

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

ŻOŁĄDEK Henryka Aniela, lat 48, zam. Arcelin

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

RAJCZAK Janusz, lat 42, zam. Arcelin

Lista nr 30 – KWW Stanisławy Bąk

1.

BĄK Stanisława Elżbieta, lat 50, zam. Arcelin

Okręg Nr 10

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

ŁOPUSZYŃSKI Stanisław Janusz, lat 48, zam. Siedlin

2.

TRACZYŃSKI Krzysztof, lat 41, zam. Cempkowo

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

PTASIEWICZ Łukasz, lat 26, zam. Cempkowo

2.

SMOLIŃSKI Włodzimierz, lat 45, zam. Woźniki

Lista nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP

1.

DRZEWASZEWSKA Agnieszka, lat 26, zam. Pilitowo

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1.

BANASIAK Edward Andrzej, lat 34, zam. Cempkowo

Lista nr 24 – KWW - A. Szczecińskiego

1.

SZCZECIŃSKI Arkadiusz, lat 37, zam. Siedlin

Okręg Nr 11

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

OSIŃSKI Dariusz Andrzej, lat 36, zam. Woźniki

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

SMAKULSKA Agnieszka, lat 31, zam. Poczernin

Okręg Nr 12

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

CIESZEWSKA Katarzyna Anna, lat 32, zam. Skarżyn

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

WIĘCKOWSKA Bogusława Helena, lat 59, zam. Skarżyn

Lista nr 7 – KW Samoobrona RP

1.

CISKI Mariusz Piotr, lat 27, zam. Skarżyn

Lista nr 32 – KWW Porozumienie Samorz. Ziemi Płońskiej

1.

BIEŃKOWSKA Izabela Małgorzata, lat 35, zam. Ilino

Okręg Nr 13

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

GOŁĘBIOWSKA Maria, lat 46, zam. Jeżewo

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

CZERNIAKOWSKI Tomasz, lat 44, zam. Jeżewo

Okręg Nr 14

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL

1.

ZMYSŁOWSKI Janusz Paweł, lat 44, zam. Wroninko

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

1.

WIŚNIEWSKI Marcin, lat 43, zam. Cholewy

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Ewa Ilona Sklepińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-25 15:42:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-25 15:42:26
  • Liczba odsłon: 136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897153]

przewiń do góry