obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_studium_2018.doc    

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Płońsk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY PŁONSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej    - pobierz

OBWIESZCZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

str.1 - pobierz

str.2 - pobierz

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - pobierz

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - pobierz

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek - pobierz

 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydanej decyzji z dnia 3 lipca 2012 r.  utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2011 r.ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia Operatorowi Gazocigów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A - pobierz

 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws. wydania postanowienia z dnia 22 października 2012 r. znak: BOII-4pd/pf/bk/BP-5-772-2-1456/11/12 prostujace z urzędu błedy pisarskie w decyzji z dnia 21 września 2012 r. - pobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

    - pobierz

- pobierz

  Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 29.04.2013 r.    - sko1.tif

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin - pobierz


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu -pobierzObwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Skarżyn - pobierzRysunek obszaru objętego zmiana rys.1 - pobierz


rys.2 - pobierz


rys.3 - pobierz


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - pobierzObwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Bońki Brody - pobierz


Rysunek obszaru objętego zmiana rys.1 - pobierz


rys.2 - pobierz

rys.3 - pobierzObwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strachówko - pobierz


Rysunek obszaru objętego zmiana rys.1 - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko -  pobierz


OBWIESZCZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej str 1 pobierz

str 2 pobierz


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PŁOŃSK  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin -  4_ogloszenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_m.p.z.p._siedlin.doc


OBWIESZCZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizcję w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej str 1 pobierz
str 2 pobierz


OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 109/3 i 109/4  -  obwieszczenie_tablica.doc


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_razniewo.doc


Obwieszczenie o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 28/16 i 28/18 położonych w obrębie Siedlin gm. Płońsk -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_studium-1.doc

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo -  obwieszczenie1.pdf
Informacja -  20160721131306285.tif

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo -  obwieszczenie2.pdf  
Informacja  -  20160721131310615.tif  

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo -  obwieszczenie_2.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo  -  obwieszczenie_1.pdf


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o wydaniu postanowienia z dnia 21 września 2016 r., znak: DLI.I.6620.43.2016.SG.1 prostującego błąd pisarski w decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 września 2012 r., znak: BOII-4pf/bk/BP-5-772-2-1275/11/12 dotyczące inwe 20170202114150879.tif stycji: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn" -  20160928154029264.tif


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego -  20170202114150879.tif

Obwieszczenie   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_zmiana_brody.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Szeromin gmina Płońsk -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_planu.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_studium_2018.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 190, 187/2, 54/7 -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_planu_tablica.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miejscowości Skarżyn w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 265/11, 265/12, 354/5, 354/6, 91/4, 94 -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_planu_tablica_skarzyn.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk -  obwieszczenie_tablica_studium.doc

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/,2 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  brw9c305b44b790_006016.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawiadomieniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  brw9c305b44b790_006013.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  dla działek nr 265/11, 265/12, 354/5, 354/6, 91/4, 94 położonych w miejscowości Skarżyn gmina Płońsk -  obwieszczenie_o_przystapieniu_do_sporzadzenia_planu_strona.doc

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  image291019110954.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawiadomieniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  image291019111346.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/,2 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  image291019135453.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawiadomieniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/,2 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  image291019135417.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawiadomieniu w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Starosty Płońskiego z dnia 22.10.2019r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo - brwc0b5d72aabe1_000101.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawiadomieniu w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Starosty Płońskiego z dnia 22.10.2019r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  elektrowni wiatrowej wraz z infrastruktura (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże gmina Naruszewo -  brwc0b5d72aabe1_000097.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 153 położonej w miejscowości Bońki gmina Płońsk -  obwieszczenie_o_przystapieniu__bonki.doc
Wzór wniosku -  wniosek_ogl.docx

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Pruszyn gmina Płońsk -  obwieszczenie_strona_pruszyn.doc
Wzór wniosku -  wniosek_ogl_pr.docx

Obwieszczenie-Zawiadomienie  Wójta Gminy Naruszewo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy gmina Płońsk oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i  działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo -  obwieszczenie_wsz.pdf

Obwieszczenie-Zawiadomienie  Wójta Gminy Naruszewo o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy gmina Płońsk oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i  działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo -  ccf_000133.pdf
Obwieszczenie-Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy gmina Płońsk oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i  działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo -  obwieszczenie_zak.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo -  obwieszczenie_starosta.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo o wydaniu w dniu 26 października 2020 roku decyzji znak RSG.6733.5.2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV położonej na terenie dwóch gmin, Gminy Naruszewo oraz Gminy Płońsk na działkach o numerach ewidencyjnych: 26 z obrębu 0037 Wronino,  1/40, 2/3, 3/42, 5/1 i 6 obręb 0039 PGR Wróblewo (gmina Naruszewo) oraz dz. nr 52/4, 52/6, 220, 61/1, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 z  obrębu 0006 Cholewy (gmina Płońsk) -  obwieszczenie_decyzja.pdf

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.:202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo - obwieszczenie_starostwo1.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Brzozowska Aneta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Brzozowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-28 15:08:34
  • Liczba odsłon: 4916
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897492]

przewiń do góry