Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                Załącznik nr 2

w  Płońsku                                                              do Regulaminu naboru na wolne

ul. 19 stycznia 39                                                   stanowisko urzędnicze

09-100 Płońsk

 

 

 

OGŁASZA   NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

 

Referent ds. świadczeń rodzinnych

     

 1.Niezbędne wymagania

 a) wykształcenie wyższe pedagogiczne

 

 2. Wymagania dodatkowe

a)     obsługa komputera

b)     łatwość nawiązywania  kontaktów

c)      umiejętność pracy w zespole

d)     dyspozycyjność

e)     doświadczenie pracy w obsłudze świadczeń rodzinnych
i zaliczek alimentacyjnych

f)        ukończone szkolenia w sprawie obsługi  świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

g)     prawo jazdy

h)      znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 3. Zakres wykonywanych zadań

a) przyjmowanie wniosków o ustalenie  uprawnień do świadczeń rodzinnych
 i zaliczek alimentacyjnych

b) opracowywanie decyzji administracyjnych pod względem prawnym na potrzeby świadczeń rodzinnych  i zaliczki alimentacyjnej

c) sporządzanie listy wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

 4. Wymagane dokumenty

a)     życiorys (cv)

b)     list motywacyjny

c)      poświadczony za zgodność dokument potwierdzający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d)     kwestionariusz osobowy – oryginał

e)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku  lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  referent ds. świadczeń rodzinnych
w terminie do dnia  6.04.2007  rok

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  www. ugplonsk.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Płońsku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzurą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr.142, poz.1593 z późn. zm. )

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-23 14:11:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-23 14:11:18
  • Liczba odsłon: 761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901003]

przewiń do góry