OBWIESZCZENIA

 

Zawiadomienie Nr RG 7661-1/05/07 - pobierz

Obwieszczenie z dnia 06.09.2007 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 17.10.2007 r. - pobierz

Wezwanie na rozprawę z dnia 17.10.2007 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 09.11.2007 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 10.07.2008 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 23.07.2008 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 23.07.2008 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.03.2009 r. - pobierz

- Wniosek - pobierz

- Raport - pobierz

- Rysunek nr 1 - pobierz

- Rysunek nr 2 - pobierz

- Załącznik nr 1 - pobierz

- Załącznik nr 2 - pobierz

- Załącznik nr 3 - pobierz

- Załącznik nr 4 - pobierz

- Załącznik nr 5 - pobierz

Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu z dnia 27.04.2009 r. - pobierz

- załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 27.04.2009 r. - pobierz

- załacznik nr 1 cd - pobierz

Obwieszczenie z dnia 17.06.2009 r. Regionalny Dyrektor - pobierz

Obwieszczenie z dnia 17.06.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pobierz

Obwieszczenie z dnia 20.07.2009 r. Poczernin - pobierz

Obwieszczenie z dnia 20.07.2009 r. Michowo - pobierz

Obwieszczenie z dnia 28.07.2009 r. Dalanówek - pobierz

Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu z dnia 14.09.2009 r. - pobierz

- załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 14.09.2009 r. - pobierz

Zaiadomienie-Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu - pobierz

- załącznik nr 1 do zawiadomienia z dnia 14.09.2009 r. - pobierz

Obwieszczenie o zakończeniu z dnia 27.10.2009 r. Dalanówek - pobierz

Zawiadomienie Nr OŚ.7661-1/10/09 z dnia 23.11.2009 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 09.11.2009 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 14.12.2009 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 16.12.2009 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 16.12.2009 r. - pobierz

Zawiadomienie o zebranych materiałach z dnia 20.11.2009 r. - pobierz

Obwieszczenie o zebranych materiałach z dnia 20.11.2009 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 15.12.2009 r. - pobierz

Zawiadomienie o zebranych materiałach z dnia 08.02.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 10.02.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie o wydanej decyzji  z dnia 12.02.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie dot. Planu Gospodarki Odpadami i ProgramuOchrony Środowiska - pobierz

- Załacznik 1 Plan Gospodarki Odpadami - pobierz

- Załacznik 2 Program Ochrony Środowiska - pobierz

Zawiadomienie o zebranych materialach z dnia 15.03.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 29.03.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 06.04.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 07.04.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 19.04.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 27.04.2010 r.  - pobierz

- Załącznik 1 Wniosek - pobierz

- Załacznik 2 Karta informacyjna - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania AERO - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu Nr OŚ.7661-1/06/10 z dnia 31.05.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczeciu Nr. OŚ.7661-1/07/10 z dnia 07.06.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu Nr. OŚ.7661/18/10 - pobierz

Obwieszczenie -zakończenie Nr . OŚ.7661-1/04/10 - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu Nr. OŚ.7661-1/08/10 - pobierz

Uzupełnienie raportu 1 - pobierz

Zał. 1 - pobierz

Zał. 2 - pobierz

Zał.3 - pobierz

Zał.4 - pobierz

Zał.5 - pobierz

Zał.6 - pobierz

Uzupełnienie raportu 2- pobierz

Zał. 1 - pobierz

Zał. 2 - pobierz

Zał. 3 - pobierz

Zał. 4 - pobierz

Obwieszczenie z dnia 12.07.2010 r. - pobierz 

Obwieszczenie z dnia 06.08.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu Nr. OŚ.7661-1/09/10 - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu Nr OŚ.7661-1/07/10 - pobierz

Zawiadomienie z dnia 11.10.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 19.10.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 26.10.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 29.10.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 16.11.2010 r. - pobierz

Raport - pobierz

Zawiadomienie z dnia 29.11.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 07.12.2010 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 16.12.2010 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 03.01.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.01.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 25.01.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 01.02.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.02.2011r. - pobierz

Decyzja z dnia 10.02.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.02.2011 r. - pobierz

Decyzja z dnia 10.02.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 11.02.2011 r. - pobierz

Raport - pobierz

Wniosek -    pobierz

Obwieszczenie z dnia 19.02.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.03.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 29.03.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 31.03.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 08.04.2011 r.   - pobierz

Obwieszczenie z dnia 18.04.2011 r.   - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Raport - pobierz

Wniosek - pobierz

Obwieszczenie z dnia 22.04.2011 r. - pobierz

Wniosek - pobierz

Karta Informacyjna - pobierz

Obwieszczenie z dnia 28.04.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 20.05.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.06.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 08.06.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 08.06.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 27.06.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 30.06.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 30.06.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 28.07.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 28.07.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 01.08.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 28 lipca 2011 - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.08.2011 r . - pobierz

Zawiadomienie z dnia 11.08.2011 r . - pobierz

Zawiadomienie z dnia 16.08.201 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 16.08.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 22.08.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 30.08.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 14.09.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 30.09.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 28.09.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 05.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 06.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 06.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 07.10.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 10.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie wszczęcie gazociąg - pobierz

Zawiadomienie - pobierz

Obwieszczenie z dnia 25.10.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 02.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.11.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu 10.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 07.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 18.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 22.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 22.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 22.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 22.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 23.11.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 24.11.2011 r. - pobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 25.11.2011 r. - pobierz

Uzupełnienie raportu

Zał.1 - pobierz

Zał.2 - pobierz

Zał.3 - pobierz

Obwieszczenie -Zawiadomienie z dnia 12.12.2011 r. - pobierz

Wezwanie - Obwieszczenie z dnia 15.12.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie  z dnia 21.12.2011 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 05.01.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 13.01.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 31.01.2012 r. - pobierz

Zał. 1 - pobierz  

Zał.2 - pobierz

Zał. 3 - pobierz

Zał. 4 - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 01.03.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie OŚ.6220.06.2011. z dnia 19.03.2012 doc

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska-dalanówek luty 2010.rar

- Dokumentacja hydrogeologiczna - dalanówek 2010.rar

Obwieszczenie -Zawiadomienie z dnia 15.03.2012 r. -  pobierz

Zawiadomienie o wszczeciu z dnia 23.03.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 02.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 03.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 04.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 05.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 05.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 05.04.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 23.04.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 24.04.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu z dnia 27.04.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu z dnia 07.05.2012 r. - pobierz

Pismo z dnia 08.05.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 16.05.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu z dnia 31.05.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 13.06.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 27.06.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 24.07.2012 r. - pobierz

Raport - pobierz

Załaczniki nr 1 - pobierz

Załączniki nr 2 - pobierz

Załączniki nr 3 - pobierz

Załączniki nr 4 - pobierz

Załączniki nr 5 - pobierz

 Obwieszczenie z dnia 30.07.2012 r. - pobierz

Pismo z dnia 13.08.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 08.08.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 13.08.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 06.09.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu z dnia 20.09.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 26.09.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu  z dnia 26.09.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 28.09.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 28.09.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego ws. usunięcia drzew i krzewów - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu z dnia 09.10.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu  z dnia 10.10.2012 r. - pobierz

Wezwanie z dnia 12.10.2012 r. - pobierz

Zał. 34 - pobierz

Zał.36 - pobierz

Zał.37 - pobierz

Zał.39 - pobierz

Zał.43 - pobierz

Zał.44 - pobierz

Zał.45a - pobierz

Zał.45b - pobierz

Zał.45c - pobierz

Zał.46a - pobierz

Zał.46b - pobierz

Zał.47a - pobierz

Zał.47b - pobierz

Zał.47c - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu z dnia 15.10.2012 r. - pobierz

Wezwanie z dnia 30.10.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanym postanowieniuo uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów - pobierz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu z dnia 27.11.2012 r. - pobierz

Wezwanie do uzupełnienia z dnia 30.11.2012 r. - pobierz

Zawiadomienie o zakonczeniu z dnia 05.12.2012 r. - pobierz

Obwieszczenie o przedłużeniu z dnia 10.12.2012 r. - pobierz

Pismo uzupełnienie raportu APŚ.6220.02.2012 - pobierz

Zał.1 - pobierz

zał.2 - pobierz

zal.3 - pobierz

Pismo uzupełnienie APŚ.6220.09.2012 - pobierz

zal.1 - pobierz

2013 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z dnia 25.01.2013 r. - pobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie APŚ.6220.01.2012 z dnia 29.01.2013 r. - pobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie APS.6220.05.2012 z dnia 29.01.2013 r. - pobierz

Zawiadomienie - Obwieszczenie APŚ.6220.09.2012 z dnia 06.02.2013 r. - pobierz

Zawiadomienie - Obiweszczenie APS.6220.02.2012 r. z dnia 06.02.02013 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.02.2013 r. - pobierz

Obwieszczenie o wydanej decyzji z dnia 21.02.2013 r. dot. usunięcia drzew i krzewów - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu APŚ.6220.03.2012 z dnia 06.03.2013 r.   - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu APŚ.6220.02.2012 z dnia 06.03.2013 r. - pobierz

OŚ.6220.06.2011 PGK - obwieszczenie dot. uzupełnienia raportu - pobierz
 odpowiedź na pismo RDOŚ - pobierz

ROOŚ z dnia 20.09.2013 roku - pobierz cz.1.  

pobierz cz.2.rar

ROOŚ tekst - pobierz

zal 1 Lokalizacjia planowanego przedsięwzięcia - pobierz

zal 2 Mapa zasadnicza - pobierz

zal 3 Wypis z rejestru gruntów - pobierz

zal 4A Wypis z MPZP - pobierz

zal 4B Wypis z MPZP - pobierz

zal 5 Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego - pobierz

zal 6 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane 2008 - pobierz

zal 7 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane - pobierz

zal 8 Plan zagospodarowania terenu stan projektowany - pobierz

zal 9 Plan zagospodarowania Stan po zamknięciu i rekultywacji - pobierz

zal 10 Decyzja o zamknięciu kwatery nr 1 - pobierz

zal 10 Harmonogram realizacji inwestycji - pobierz

zal 11 Protokół z badań osiadania powierzchni składowiska - pobierz

zal 12 Decyzja zmieniająca instrukcję eksploatacji składowiska - pobierz

zal 13 Decyzja środowiskowa dla KW2 - pobierz

zal 14A Decyzja o zmienie inwestora - pobierz

zal 14B Decyzja o zmienie inwestora - pobierz

zal 15 Przekroj AA' - pobierz

zal 16 Przekroj BB' - pobierz

zal 17 Uszczelnienie dna kwatery z warstwą drenażową - pobierz

zal 18 Przekrój przez warstwę rekultywacyjną - pobierz

zal 19 Rów opaskowy zewnętrzny - pobierz

zal 20 Przykładowe sorbenty - pobierz

zal 21 Wyniki badań składu i morfologii odpadów - pobierz

zal 22 Wyniki badań odcieków - pobierz

zal 23 Ilośc odcieków wywiezionych ze składowiska - pobierz

zal 24 Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni w Poświętnem - pobierz

zal 25 Decyzja zatwierdzająca projekt prac hydrogeologicznych 2006 - pobierz

zal 26 Dokumentacja hydrogeologiczna 2006

decyzja zatwierdzajaca - pobierz

tekst - pobierz

tytulowa - pobierz

  zal 1 - pobierz

  zal 2 - pobierz

  zal 3 - pobierz

  zal 4a - pobierz

  zal 4b - pobierz

  zal 5_1 - pobierz

  zal 5_2 - pobierz

  zal 5_3 - pobierz

  zal 5_4 - pobierz

  zal 5_5 - pobierz

  zal 6 - pobierz

  zal 7 - pobierz

  zal 8 - pobierz

  zal 9 - pobierz

zal 27 Dokumentacja hydrogeologiczna 2010

  decyzja zatwierdzajaca - pobierz

  tekst - pobierz

  Zalaczniki_do_dok_hydrogeologicznej_2010_cz_1 - pobierz

  Zalaczniki_do_dok_hydrogeologicznej_2010_cz_2 - pobierz

zal 28 Dokumentacja geofizyczna 2010

  Zalaczniki_do_dok_hydrogeologicznej_2010_cz_3 - pobierz

zal 29 Dokumentacja hydrogeologiczna 2012

  dokumentacja tekst - pobierz

  zal 10 - pobierz

  zal 11- pobierz

  zał.7

    przekrojI-I' - pobierz

    przekrojII-II' - pobierz

    przekrojIII-III' - pobierz

    przekrojIV-IV' - pobierz

  załączniki - pobierz

zal 30 Wyniki badań wód podzeimnych - pobierz

zal 30a Wyniki badań wód podziemnych - pobierz

zal 30c Wyniki badań wód podziemnych - pobierz

zal 31 Wyniki prac geodezyjnych - pobierz

zal 32 Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża DALANÓWEK- pobierz

zal 33 Decyzja zatwierdzająca dodatek do dokumnetacji rozliczający złoże - pobierz

zal 34 Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru obszarów górnicznych - pobierz

zal 35 Mapa emisji hałasu - pobierz

zal 36 Dane emisji hałasu - pobierz

zal 37 Karta katalogowa CAT - pobierz

zal 38 Dobowe sumy opadów

  Monitoring opadów Dalanówek 2009 - pobierz

  Monitoring opadów Dalanówek 2010 - pobierz

  Monitoring opadów Dalanówek 2011 - pobierz

  Monitoring opadów Dalanówek 2012 - pobierz

zal 39 Tło zanieczyszczeń powietrza - pobierz

zal 40 Dane do emisji zanieczyszczeń - obliczenia wstępne - pobierz

zal 40 Dane do emisji zanieczyszczeń - obliczenia pełne - pobierz

zal 41 Mapa poglądowa z lokalizacją emitorów zanieczyszczeń - pobierz

zal 42 Rozkład izolinii zanieczyszczeń powietrza - pobierz

zal 43 Wyniki badań gazu składowiskowego - pobierz

zal 44 Położenie i profile studzienek odgazowujących - pobierz

zal 44 Położnie i profile studzienek odgazowujących mapa - pobierz

zal 45 Pismo RDOŚ dotyczace Natura2000 - pobierz

zal 46 Protokół z konsultacji społecznych - pobierz

ROOŚ tekst  - pobierz

Dalanówek_opinia_03_15 - pobierz

  zal 1 Lokalizacjia planowanego przedsięwzięcia - pobierz

  zal 2 Wyniki badań wód podziemnych z dnia 14_03_2013 - pobierz

  zal 3a Wyniki badań wód podziemnych - pobierz

  zal 3b Wyniki badań wód podziemnych - pobierz

  zal 4 Wyniki prac geodezyjnych - pobierz

  zal 4 Wyniki prac hydrogeologicznych - pobierz

Obwieszczenie z dnia 10.06.2013 r. pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu GK.6220.04.2013 z dnia z 13.06.2013 r. pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu GK.6220.06.2013 z dnia 09.08.2013 r. - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo DŚ.6220.1.2012.2013. z dnia 27.08.2013 r. - pobierz

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu OŚ.6220.06.2011 z dnia 20.09.2013 r. - pobierz

Zal. 1 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia - pobierz

Zal. 2 Mapa zasadnicza - pobierz

zal 3 Wypis z rejestru gruntów - pobierz

zal 4A Wypis z MPZP - pobierz

zal 4B Wypis z MPZP - pobierz

zal 5 Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego  - pobierz

zal 6 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane 2008 - pobierz

zal 7 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane - pobierz

zal 8 Plan zagospodarowania terenu stan projektowany  - pobierz

zal 9 Plan zagospodarowania Stan po zamknięciu i rekultywacji  - pobierz

zal 10 Decyzja o zamknięciu kwatery nr 1  - pobierz

zal 10 Harmonogram realizacji inwestycji  - pobierz

zal 11 Protokół z badań osiadania powierzchni składowiska  - pobierz

zal 12 Decyzja zmieniająca instrukcję eksploatacji składowiska  - pobierz

zal 13 Decyzja środowiskowa dla KW2 - pobierz

zal 14A Decyzja o zmienie inwestora  - pobierz

zal 14B Decyzja o zmienie inwestora  - pobierz

zal 15 Przekroj AA' - pobierz

zal 16 Przekroj BB - pobierz

zal 17 Uszczelnienie dna kwatery z warstwą drenażową  - pobierz

zal 18 Przekrój przez warstwę rekultywacyjną - pobierz

zal 20 Przykładowe sorbenty - pobierz

zal 21 Wyniki badań składu i morfologii odpadów  - pobierz

zal 22 Wyniki badań odcieków - pobierz

zal 23 Ilośc odcieków wywiezionych ze składowiska - pobierz

zal 24 Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni w Poświętnem  - pobierz

zal 25 Decyzja zatwierdzająca projekt prac hydrogeologicznych 2006 - pobierz

zal 26 Dokumentacja hydrogeologiczna 2006

tytulowa - pobierz

tekst 2 - pobierz

zal 26 - pobierz

decyzja zatwierdzajaca - pobierz

zal 1 - pobierz

zal 2  - pobierz

zal 3 - pobierz

zal 4a  - pobierz

zal 4b - pobierz

zal 5_1 - pobierz

zal 5_2 - pobierz

zal 5_3  - pobierz

zal 5_4 - pobierz

zal 5_5 - pobierz

zal 6 - pobierz

zal 7  - pobierz

zal 8  - pobierz

zal 9  - pobierz

zal 27 Dokumentacja hydrogeologiczna 2010

decyzja zatwierdzajac - pobierz

tekst - pobierz

Zalaczniki_do_dok_hydrogeologicznej_2010_cz_1  - pobierz

Zalaczniki_do_dok_hydrogeologicznej_2010_cz_2 - pobierz

zal 28 Dokumentacja geofizyczna 2010 - pobierz

Zalaczniki_do_dok_hydrogeologicznej_2010_cz_3 - pobierz

zal 29 Dokumentacja hydrogeologiczna 2012 - pobierz

dokumentacja tekst - pobierz

zal 1  - pobierz

zal 2 - pobierz

zal 3 - pobierz

zal 3a - pobierz

zal 4 - pobierz

zal 4a - pobierz

zał.5

1 - pobierz

2 - pobierz

3 - pobierz

4 - pobierz

5 - pobierz

6 - pobierz

8 - pobierz

9 - pobierz

10 - pobierz

12 - pobierz

13 - pobierz

14 - pobierz

15 - pobierz

16 - pobierz

17 - pobierz

18 - pobierz

19 - pobierz

20 - pobierz

zał. 6  

 P.6 - pobierz

P.7 - pobierz

P.8 - pobierz

P.9 - pobierz

P.10 - pobierz

P.11 - pobierz

P.12 - pobierz

P.13 - pobierz

P.14 - pobierz

Zał. 7

Przekrój I - pobierz

Przekrój II - pobierz

Przekrój III - pobierz

Przekrój IV -  pobierz

Zał. 8 - pobierz

Zał. 9 - pobierz

Zał. 10

Pojemność sorpcyjna - pobierz

Zał. 10 - pobierz

Zał.11 - pobierz

Zał. 12

Tekst - geofizyka - pobierz

Zał. 1 - mapa - pobierz

Zał. 2-4 - pobierz

Zał. 5 - pobierz

Zał. 30 Wyniki badań wód podzeimnych

Zał. 30 Wyniki badań wód podziemnych - strona tytułowa - pobierz

zal 30a Wyniki badań wód podziemnych - pobierz

Zał. 30 c - pobierz

Zał. 38 Dobowe sumy opadów

Monitoring opadów Dalanówek 2009 - pobierz

Monitoring opadów Dalanówek 2010 - pobierz

Monitoring opadów Dalanówek 2011 - pobierz

Monitoring opadów Dalanówek 2012 - pobierz

zal 38 Dobowe sumy opadów strona tytułowa - pobierz

zal 47 Rzuty i przekroje dla wariantu alternatywnego

plan Kwatery rys1 - pobierz

plan Kwatery rys2 - pobierz

przekrój aa - pobierz

zal 47 - pobierz

Zał. 1 Lokalizacjia planowanego przedsięwzięcia 2013 - pobierz

zal 2 Mapa zasadnicza 2013  - pobierz

zal 3 Wypis z rejestru gruntów 2013 - pobierz

al 4A Wypis z MPZP 2013 - pobierz

zal 5 Decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego 2013 - pobierz

zal 6 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane 2008 p - pobierz

zal 7 Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane 2013 - pobierz

zal 8 Plan zagospodarowania terenu stan projektowany 2013 - pobierz

zal 9 Plan zagospodarowania Stan po zamknięciu i rekultywacji 2013 - pobierz

zal 10 Decyzja o zamknięciu k 2013 - pobierz

 zal 10 Harmonogram realizacji inwestycji 2013 - pobierz

zal 11 Protokół z badań osiadania powierzchni składowiska 2013 - pobierz

zal 12 Decyzja zmieniająca instrukcję eksploatacji składowiska 2013 - pobierz

zal 13 Decyzja środowiskowa dla KW2 2013  - pobierz

 zal 14A Decyzja o zmienie inwestora 2013 - pobierz

zal 14B Decyzja o zmienie inwestora 2013 20 - pobierz

zal 15 Przekroj AA 2013 - pobierz

zal 16 Przekroj BB 2013 - pobierz

zal 17 Uszczelnienie dna kwatery z warstwą drenażową 2013 - pobierz

zal 18 Przekrój przez warstwę rekultywacyjną 2013 - pobierz

zal 19 Rów opaskowy zewnętrzny 2013 - pobierz

zal 20 Przykładowe sorbenty 2013 - pobierz

zal 21 Wyniki badań składu i morfologii odpadów 2013 - pobierz

zal 22 Wyniki badań odcieków 2013 - pobierz

zal 23 Ilośc odcieków wywiezionych ze składowiska 2013 - pobierz

zal 24 Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni w Poświętnem 2013 - pobierz

zal 25 Decyzja zatwierdzająca projekt prac hydrogeologicznych 2006 2013 - pobierz

zal 31 Wyniki prac geodezyjnych - pobierz

zal 32 Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża DALANÓWEK XVII - pobierz

zal 33 Decyzja zatwierdzająca dodatek do dokumnetacji rozliczający złoże - pobierz

zal 34 Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru obszarów górnicznych - pobierz

zal 35 Mapa emisji hałasu - pobierz

zal 36 Dane emisji hałasu - pobierz

 zal 37 Karta katalogowa CAT - pobierz

zal 39 Tło zanieczyszczeń powietrza - pobierz

zal 40 Dane do emisji zanieczyszczeń - obliczenia pełne - pobierz

zal 40 Dane do emisji zanieczyszczeń - obliczenia wstępne - pobierz

zal 40 Dane do emisji zanieczyszczeń strona tytułowa - pobierz

zal 41 Mapa poglądowa z lokalizacją emitorów zanieczyszczeń - pobierz

zal 42 Rozkład izolinii zanieczyszczeń powietrza - pobierz

zal 43 Wyniki badań gazu składowiskowego - pobierz

zal 44 Położenie i profile studzienek odgazowujących - pobierz

zal 44 Położnie i profile studzienek odgazowujących mapa - pobierz

zal 45 Pismo RDOŚ dotyczace Natura2000 - pobierz

zal 46 Protokół z konsultacji społecznych - pobierz

Obwieszczenie - Zawiadomienie OŚ.7661-1/04/10 - pobierz

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny GK. 6220.05.2013 - pobierz

Raport GK. 6220.05.2013 z dnia 01.10.2013 r.  - pobierz

Raport c.d. - pobierz

Hałas

Wariant I - Dane I - pobierz

Wariant II - pobierz

Powietrze - pobierz

Powietrze -  pobierz

Postanowienie  RDOŚ w Warszawie  znak: WOOŚ - II.4242.314.2013.NL z dnia 05.11.2013 r. - pobierz

Obwieszczenie z dnia 13.11.2013 r. - pobierz

 

Obwieszczenie - Zawiadomienie OŚ.6220.06.2011 z dnia20.11.2013 r. - pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk OŚ.6220.06.2011 z dnia 12. 12.2013  - pobierz
Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11.12.2013 r. - pobierz


Obwieszczenie z dnia 30.12.2013 r. - pobierz


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GK.6220.13.2013
- pobierz
Karta informacyjna - pobierz


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sklepińska Ilona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-29 13:10:21
  • Liczba odsłon: 2558
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901083]

przewiń do góry