Regulamin konkursu fotograficznego
Najciekawszy zakątek Gminy Płońsk”

 

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest przedstawienie najciekawszych, najpiękniejszych miejsc o specyficznym klimacie, znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

 

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Płońsk.

 

III. Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich fotografujących: profesjonalistów i amatorów.

 

IV. Sprawy organizacyjne

1. Technika prac oraz ich ilość jest dowolna. Prace na odwrocie należy podpisać. Zdjęcia wyłącznie w formacie 25 x 38 cm (pionowe) lub 30 x 45 cm (poziome) należy złożyć w specjalnie oznakowanych i usztywnionych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39. Koperta powinna być zaklejona, zaadresowana na Referat Inwestycji i Spraw Obywatelskich, opatrzona dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Powinna też zawierać zaklejoną kopertę, zawierającą: imię, nazwisko autora, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy, tytuł pracy i datę wykonania. Termin składania prac upływa z dniem 31 lipca 2008 roku. W przypadku dostarczenia prac drogą listową, liczy się data stempla pocztowego.

 

Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na uroczystości obchodów Gminnych Dożynek oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Obywatelskich, ul. 19-go Stycznia 39, tel. 0 23 662 56 35 wew. 47.

 

V. Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Jury rozdzieli nagrody:

I nagroda rzeczowa o wartości - 500,00 złotych

II nagroda rzeczowa o wartości - 350,00 złotych

III nagroda rzeczowa o wartości - 200,00 złotych

Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę powiadomieni zostaną listownie o terminie i miejscu ekspozycji prac i odbioru nagród. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac w informatorach, folderach i publikacjach dotyczących Gminy Płońsk

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-30 10:24:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 10:24:48
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897554]

przewiń do góry