REGULAMIN KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE PŁOŃSK

W 2008 ROKU

 

 

1. CELE KONKURSU

 

Ø       Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Płońsk.

Ø       Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy.

Ø       Satysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów estetycznych gminy.

 

 

2. ORGANIZACJA KONKURSU

 

Ø       Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Płońsk.

Ø       W imieniu Wójta Gminy Płońsk prace związane z konkursem koordynuje Referat Inwestycji i Spraw Obywatelskich.

Ø       Konkurs ma zasięg ogólnogminny.

Ø       Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 1 kwietnia 2008 roku., natomiast zakończenie na dzień 31 lipca 2008 roku.

 

 

3. TRYB ZGŁASZANIA OBIEKTÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

a)       zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie druku opracowanego wg załącznika do niniejszego regulaminu. pobierz

b)       druki, o których mowa wyżej są do odbioru w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Płońsku,
ul. 19-go Stycznia 39 jak również są udostępnione na stronie internetowej www.ugplonsk.bip.org.pl

c)       wnioski mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

-          właścicieli posesji,

-          osoby trzecie (jednak za wiedzą i zgodą właściciela).

d)       zgłoszenia na drukach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 lub w Referacie Inwestycji i Spraw Obywatelskich pokój nr 5.

 

 

4. KRYTERIA OCENY.

Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę:

-          ogólne wrażenia estetyczne,

-          różnorodność gatunkową nasadzeń,

-          kompozycję architektoniczną,

-          oryginalność,

-          pomysłowość.

 

5.     NAGRODY

 

a)       wysokość nagród:

  • Decyzją komisji konkursowej przyznaje się nagrody:

I nagroda rzeczowa o wartości - 500,00 złotych

II nagroda rzeczowa o wartości - 350,00 złotych

III nagroda rzeczowa o wartości - 200,00 złotych

 

b)       komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody oraz przyznać wyróżnienia,

c)       wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na uroczystości obchodów dożynek gminnych,

nagrody przyznaje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

d)       komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy prowadzącego posiedzenie.

e)       decyzje komisji są ostateczne.

 

 

6.         ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KONKURSU.

 

Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z budżetu gminy.

 

 

7.          PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU.

 

Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-30 10:30:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 10:28:55
  • Liczba odsłon: 289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901070]

przewiń do góry