2009 rok     

Uzgodnienie dot. pisma  Nr OŚ.7661-1/02/09 z dnia 04.03.2009 r. - pobierz

Uzgodnienie dot. pisma Nr OŚ.7661-1/04/09 z dnia 04.03.2009 r. - pobierz

Pismo o uzupełnienie dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/03/09 - pobierz

Pismo dot. protestu sprawa Nr OŚ.7661-1/03/09 - pobierz

Pismo w sprawie opinii dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/05/09 z dnia 11.05.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/02/09 z dnia 21.07.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Starosta dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/02/09 z dnia 21.07.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/04/09 z dnia 21.07.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Starosta dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/04/09 z dnia 21.07.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Starosta i Sanepid dot. sprawsy Nr OŚ.7661-1/10/09 z dnia 27.10.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Starosta dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/09/09

z dnia 10.11.2009 r.-  pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/09/09

z dnia 10.11.2009 r.-  pobierz

Pismo o uzgodnienie RDOŚ dot.sprawy Nr OŚ.7661-1/12/09  z dnia 17.12.2009 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot.sprawy Nr OŚ.7661-1/12/09 z dnia 17.12.2009 r. - pobierz

Pismo o uzgodnienie RDOŚ dot. sprawy Nr. OŚ.7661-1/11/09 z dnia 05.01.2010 r. - pobierz 

Pismo o uzgodnienie Sanepid dot. sprawy Nr. OŚ.7661-1/11/09 z dnia 05.01.2010 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii RDOŚ dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/02/10 z dnia 15.04.2010 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/02/10 z dnia 15.04.2010 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii RDOŚ dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/04/10 z dnia 26.05.2010 r. - pobierz  

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/04/10 z dnia 26.05.2010 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii RDOŚ dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/07/10 - pobierz  

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr. OŚ.7661-1/07/10 - pobierz

Pismo w sprawie opinii RDOŚ dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/06/10 - pobierz 

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OS.7661-1/06/10 - pobierz 

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/08/10 - pobierz 

Pismo w sprawie opinii RDOŚ dot. sprawy Nr. OŚ.7661-1/08/10 - pobierz

Pismo w sprawie opinii RDOŚ dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/11/10 - pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/11/10 - pobierz

Pismo w sprawie  opinii RDOŚ dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/13/10 - pobierz

Pismo w spraie opinii Sanepid dot. sprawy Nr OŚ.7661-1/13/10 -  pobierz

Pismo w sprawie opinii RDOŚ z dnia 01.02.2011 r. - pobierz

Pismo w sprawie opinii Sanepid z dnia 01.02.2011 r.  - pobierz 

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ z dnia 22.04.2011 r.  - pobierz

Wystąpienie ws. opinii PPIS  z dnia 22.04.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 02.05.2011 r. - pobierz

Karta informacyjna  - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS  z dnia 25.05.2011 r. - pobierz  

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 03.06.2011 r.  - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 24.06.2011 r. - pobierz 

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 27.06.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 05.07.2011 r.  - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 12.07.2011 r. - pobierz 

Wystąpienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 01.08.2011 r.   - pobierz

Informacja dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy - pobierz 

Wystąpienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 09.09.2011 r. - pobierz 

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 28.09.2011 r. - pobierz

Pismo o zawieszenie postępowania z dnia 30.09.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 03.10.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 03.10.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 05.10.2011 r. - pobierz

Wystapienie z ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 06.10.2011 r. - pobierz 

Wystapienie ws. opinii RDOS i PPIS z dnia 06.10.2011 r.  - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 07.10.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 25.10.2011 r. - pobierz

Wystąpienie ws. opinii RDOŚ i PPIS z dnia 10.11.2011 r. - pobierz

Pismo OŚ.6220.06.2011 r. RDOŚ z dnia 25.11.2011 r.  - pobierz

Pismo OŚ.6220.06.2011 r. z dnia 25.11.2011 r. PPIS- pobierz

Pismo z dnia 28.12.2011 r. - pobierz

Pismo z dnia 12.01.2012 r. - pobierz    

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6220.02.2012 z dnia 08.03.2012r. -  pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6220.24.2011 z dnia 20.01.2012r. -  pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania APŚ.6220.01.2012 z dnia 01.03.2012r. -  pobierz

Ocena oddziaływań na środowisko Michalinek XII  OŚ.6220.02.2012 z dnia 16.03.2012r. -  pobierz

Pismo APŚ.6220.05.2012 o opinie z dnia 14.05.2012 r. - pobierz

Pismo APŚ. 6220.06.2012 o opinie z dnia 31.05.2012 r. - pobierz

Pismo RDOS nr APŚ.6220.07.2012 r. z dnia 13.06.2012 r. - pobierz

Pismo  PPIS nr APŚ. 6220.07.2012 r. z dnia 13.06.2012 r. - pobierz

Pismoo opinie z dnia 13.08.2012 r. - pobierz

Pismo o opinie z dnia 01.10.2012 r. - pobierz

Pismo o opinię z dnia 09.10.2012 r. - pobierz

Pismo o opinię z dnia 15.10.2012 r.  - pobierz

Pismo o opinię APŚ.6220.09.2012 z dnia 23.10.2012. - pobierz

Raport - pobierz

Zał 1 - pobierz

Zał 2 - pobierz

Zał 3 - pobierz

Zal 4- pobierz

 

Pismo o opinie APS.6220.02.2012 z dnia 23.10.2012 r. - pobierz

Raport - pobierz  

Załącznik 1 - pobierz 

Załacznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

2013 rok

Pismo o uzgodnienie PPIS z dnia 21.01.2013 r. - pobierz

Pismo o uzgodnienie RDOS z dnia 21.01.2013 r. - pobierz

Raport- pobierz

załącznik nr 1- pobierz

załącznik nr 2- pobierz

załącznik nr 3- pobierz 

załącznik nr 4- pobierz

załącznik nr 5 - pobierz

załącznik nr 6 - pobierz

załącznik nr 7.0 - pobierz

załącznik nr 7.1- pobierz

załącznik 7.2 - pobierz

załącznik 7.3- pobierz

załącznik nr 7.4 - pobierz

załącznik nr 8 - pobierz

Pismo o uzgodnienie PPIS z dnia 21.01.2013 r. - pobierz 

Pismo o uzgodnienie RDOS z dnia 21.01.2013 r. - pobierz

Raport - pobierz

tla - pobierz

hałas wariant południowo wschodni - pobierz

hałas wariant południowy - pobierz

powietrze samochody - pobierz

Pismo o opinię PPIS i RDOS z dnia 25.01.2013 r.  - pobierz

Pismo o uzgodnienie zmiany decyzji PPIS i RDOS APŚ.6220.03.2013 z dnia 25.02.2013 r. - pobierz  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GK.6220.05.2013- pobierz 

Karta informacyjna - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu  GK.6220.04.2013 Kopalina - K. Grąbczewski - Lisewo, Michalinek - pobierz

Karta informacyjna - pobierz

Opinię - RDOŚ Inspektor Sanitarny GK.6220.04.2013 - Kopalina Grąbczewski - Lisewo, Michalinek wniosek z dnia 19.02.2013 r. - pobierz

Oopinię - RDOŚ Inspektor Sanitarny GK.6220.05.2013 - Kopalina Grabczewski - pobierz

zawiadomienie o zakończeniu APŚ.6220.03.2013 Pluta - SKRZYNKI - pobierz

zawiadomienie o zakończeniu APŚ.6220.15.2012 ŻWIREK -  pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu  GK.6220.6.2013 Kopalina Jakub Kownacki Michalinek dz nr 2 - pobierz

Pismo o uzgodnienie RDOS PPIS  z dnia 16.04.2013 r - pobierz

zawiadomienie o zakończeniu APŚ.6220.01.2012 - pobierz

                                                                  OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE OŚ. 6220.06.2011  - pobierz

Pismo do SKO - pobierz .doc

Zawiadomienie o wszczęciu  GK.6220.7.2013 EKOMEGAWAT - pobierz

Karta informacyjna przedsiewzięcia - pobierz  

Uzupełnienie do karty z dn. 22.08.2013 r. - pobierz

Załącznik do karty inf - pobierz

Pismo do SKO z dnia 09.07.2013 r. OŚ.7661 - 1/04/10 - pobierz

Pismo do Stowarzyszenia zwykłego Przyjazna i Bezpieczna 7-ka z dnia 04.07.2013 r. - pobierz

Pismo do SKO  OŚ. 6220.06.2011 z dn . 16.07.2013 r. - pobierz

 

Pismo OŚ.7661 - 1/04/10 z dnia 18.07.2013 do SKO - pobierz

Opinia - RDOŚ Inspektor Sanitarny GK.6220.7.2013 z dnia 23.07.2013 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu GK.6220.09.2013 z dnia 23.07.2013 r. - pobierz

Opinia RDOŚ Inspektor Sanitarny GK.6220.09.2013 z dnia 23.07.2013 r. - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu GK.6220.08.2013 z dnuia 22.07.2013 r. - pobierz

Opinia - RDOŚ Inspektor Sanitarny GK. 6220.08.2013 - pobierz

Zawiadomienie o wszczęciu  GK.6220.10.2013 - pobierz

O opinię - RDOŚ Inspektor Sanitarny GK.6220.10.2013 - pobierz

Zawiadomienie o wydanej decyzji GK. 6220.06.2013 - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu GK. 6220.09.2013 - pobierz

  Zawiadomienie o wydanej decyzji GK. 6220.09.2013 - pobierz

Zawiadomienie o zakończeniu GK. 6220.08.2013 - pobierz  

Zakończenie  GK. 6220.10.2013 - pobierz   

Zakończenie GK.6220.07.2013 - pobierz  

Zakończenie APŚ.6220.01.2013 - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Kaniewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-27 08:21:11
  • Liczba odsłon: 801
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897062]

przewiń do góry