Zarządzenia Wójta Gminy Płońsk

2007 rok  

 

Załączniki do zarządzeń są do wglądu w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39

 

Zarządzenie Nr 1 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 2 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 3 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 3A - w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk - pobierz

Zarządzenie Nr 4 - w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 5 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 6 -  w sprawie zwrotu kosztów za okulary korekcyjne dla pracowników Urzędu - pobierz

Zarządzenie Nr 7 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 8 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 8A - w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - pobierz

Zarządzenie Nr 9 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 10 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Płońsk oraz planu finansowego GBP za 2006 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 11 - w sprawie powołania komisji do spraw nadania nazw ulicom w miejscowości Skarżyn - pobierz

Zarządzenie Nr 12 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 13 - w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych - pobierz

Zarządzenie Nr 14 - w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych - pobierz

Zarządzenie Nr 15 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 16 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 17 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych  - pobierz

Zarządzenie Nr 18 - w sprawie dzierżawy działek w Ćwiklinie - pobierz

Zarządzenie Nr 19 - w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - pobierz

Zarządzenie Nr 20 - w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy w Płońsku - pobierz

Zarządzenie Nr 21 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - pobierz

Zarządzenie Nr 22 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 23 - w sprawie zmian w budżecie - pobierz

Zarządzenie Nr 24 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 25 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 26 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej i zniszczenia przechowywanych dokumentów - pobierz

Zarządzenie Nr 27 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 28 - w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Płońsk na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Płońsk

- pobierz

Zarządzenie Nr 29 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 30 - w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 31 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 31 A - powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji, pn.: Modernizacja drogi gminnej transportu rolniczego Nr 0704034 Siedlin – Raźniewo - pobierz

Zarządzenie Nr 32 - powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Siedlinie - pobierz

Zarządzenie Nr 33 - powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji prac realizowanych przez Zakład Usługowo - Produkcyjny przy Urzędzie Gminy w Płońsku - pobierz

Zarządzenie Nr 34 - w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych - pobierz

Zarządzenie Nr 35 - w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy   oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 roku. - pobierz

Zarządzenie Nr 35 A- powołania komisji odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji, pn.: Przebudowa drogi gminnej Ćwiklin - Ćwiklinek - pobierz

Zarządzenie Nr 36- w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 37- powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Płońsk czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych  - pobierz

Zarządzenie Nr 38- powołania komisji odbioru końcowego inwestycji, pn.: Budowa stacji wodociągowej w Cholewach - pobierz

Zarządzenie Nr 39- w sprawie powołania komisji przetargowej - pobierz

Zarządzenie Nr 40- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

Zarządzenie nr 41 - w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości - pobierz

Zarządzenie nr 42 - w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku - pobierz

Zarządzenie Nr 44- w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych - pobierz

Zarządzenie nr 45 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych - pobierz

Zarządzenie Nr 46 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

Zarządzenie nr 47 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych - pobierz

Zarządzenie nr 48 - w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usługowo - Produkcyjnym przy Urzędzie Gminy w Płońsku - pobierz

Zarządzenie Nr 49 - w sprawie projektu uchwały budżetowej  - pobierz

Zarządzenie Nr 50 - w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk - I etap   - pobierz

Zarządzenie Nr 51 - w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji pn.: Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły w Arcelinie    - pobierz

Zarządzenie Nr 52 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 53 - upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych - pobierz

Zarządzenie Nr 54 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - pobierz

Zarządzenie Nr 55 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do prowadzenia postępowania a także do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych - pobierz

Zarządzenie Nr 56 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

Zarządzenie Nr 57 - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Płońsku   - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sklepińska Ilona
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-14 14:28:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 10:43:47
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897576]

przewiń do góry