mpzp_siedlin_zmiana_rysunek_wylozenie.pdf   WYŁOŻENIA

 

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Terenów położonych we wsiach Szeromin i Szerominek „ZATORZE” gm. Płońsk   - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Terenów działek o nr ewiden: 204/1, 204/2 i 208/1 położonych we wsi Jeżewo gm. Płońsk - pobierz

Wyłozenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Terenu miejscowości Skarżyn gm. Płońsk - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Terenu miejscowości Dalanówek gm. Płońsk - pobierz

Wyłożenie do publicznego wgladu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Terenu miejscowości Skarżyn gm. Płonsk - pobierz

Ponowne (drugie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Terenu miejscowości Dalanówek gm. Płońsk - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenu miejscowości Strachówko - pobierz

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki, Brody gm. Płonsk - pobierz

Tekst planu - pobierz

Rysunek planu - pobierz

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siedlin gm. Płonsk - pobierz

Tekst planu - pobierz

Rysunek planu- pobierz

Prognoza tekst - pobierz

Prognoza rysunek - pobierz

Ponowne (drugie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Bonki, Brody gm. Płońsk - pobierz

Tekst planu - pobierz

Rysunek planu - pobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek gm. Płonsk - pobierz

Tekst planu - pobierz

Rysunek planu - pobierz

Prognoza tekst - pobierz

Prognoza rysunek

Kierunki - pobierz

Obszar Natura - pobierz

Obszary objęte przewidywanym oddziaływaniem - pobierz

Położenie na tle Gminy - pobierz

Rzeka Płonka - pobierz

Wybrane elementy - pobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk -  pobierz  

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko gm. Płońsk -  wylozenie_strachowko_bip.doc

Tekst planu -  m.p.z.p.strachowko_-uchwala_2014_-_3.12.2014.docx

Rysunek planu -  m.p.z.p.strachowko-2014-1-2000__zal._1-1.jpg

Prognoza -  prognoza_srpodowisko__strachowko.pdf

 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Bońki, Brody gm. Płońsk -    wylozenie_bb_bip1.doc

Tekst planu -  bonki_brody_-_uchwala_25.03.2015.docx

Zał.1 - bonki_brody_-_2015-_zal._nr_1_-_plan_25.03._jpg.jpg

Zał.2 -  bonki_brody_-2015-_zal._nr_2_-_plan_25.03._jpg.jpg

Prognoza -  prognoza_srodowisko__bb.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Skarżyn gm. Płońsk -  wylozenie_skarzyn_bip.doc

Tekst planu -  skarzyn_-_uchwala_25.03.2015.docx

Zał.1 - skarzyn-2015-_zal._nr_1-plan_25.03._jpg.jpg

Zał. 2 -  skarzyn-2015-_zal._nr_2_-_plan_25.03._jpg.jpg

Zał.3 -  skarzyn-2015-_zal._nr_3_-plan_25.03._jpg.jpg

Prognoza -  prognoza_srodowisko_skarzyn.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk   obwieszczenie_wylozenie_stud.doc

Tekst studium -  plonsk_tekst_do_wylozenia_13.06.15.pdf

Załącznik Kierunki zagospodarowania -       kierun.jpg

Załącznik Uwarunkowania zagospodarowania -  plonsk_uwarunkowania_10000.jpg

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza_studium_do_wylozenia_16_06_2015.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin gm. Płońsk -  obwieszczenie_wylozenie_arcelin.doc

Tekst planu -  arcelin-uchwala_3.06.2015_do_wylozenia.doc

Załącznik graficzny -  arcelin-1-5000_rys._planu_03.06.2015_do_wyloz.jpg

Prognoza oddziaływania na środowisko - m.p.z.p.__arcelin_-_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_-_2014.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek gm. Płońsk -  wylozenie_szerominek_tablica.doc

Tekst planu - szerominek_-uchwala_10.06.2015_do_wylozenia.doc

Załącznik graficzny -      szerominek_2015_1-5000_rys._planu_10.06.2015.jpg

                           -  szerominek_2015_1-2000_rys._planu_10.06.2015_jpg.jpg

Prognoza oddziaływania na środowisko -  prognoza_plan_szerominek_-_tekst.pdf

Kierunki -  kierunki_zagospodarowania_przestrzennego.pdf

Obszar Natura - obszar_natura_2000_-_aleja_pachnicowa.pdf

Obszary objęte przewidywanym znaczącym oddziaływaniem - obszary_objete_przewidywanym_znaczacym_oddzialywaniem.pdf

Położenie mpzp na tle gminy Płońsk -  polozenie_mpzp_na_tle_gminy_plonsk.pdf

Rzeka Płonka - strefa zagrożenia powodziowego - rzeka_plonka_-_strefa_zagrozenia_powodziowego.pdf

Wybrane elementy fizjograficzne  rzeka_plonka_-_strefa_zagrozenia_powodziowego.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin gm. Płońsk w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 109/3 i 109/4 - wylozenie_arcelin_tablica.doc

Tekst planu - arcelin_-_2016_uchwala.docx

Załącznik  graficzny -  arcelin-2016_1-2000_plan.jpg

Prognoza oddziaływania na środowisko -  prognoza_plan_05_2016.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 28/16 i 28/18 położonych w obrębie Siedlin gm. Płońsk wylozenie_studium_prasa2.doc

Tekst -  zmiana_studium_plonsk_tekst_zalacznik_nr_1.pdf

Rysunek kierunki -  zmiana_studium_plonsk_rysunek_kierunki_zalacznik_nr_3.pdf

Rysunek uwarunkowania -  zmiana_studium_plonsk_rysunek_uwarunkowania_zalacznik_nr_2.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko -  zmiana_studium_plonsk_prognoza_srodowiskowa.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody wylozenie.doc

Tekst -  tekst_planu__zmiana.pdf

Uzasadnienie -  uzasadnienie_wylozenie.pdf

Rysunek 1A -  1a.pdf

Rysunek 1B -  1b.pdf

Rysunek 1C -  1c.pdf

Rysunek 1D -  1d.pdf

Rysunek 1E -  1e.pdf

Rysunek 1F -  1f.pdf

Rysunek 1G -  1g.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko -  prognoza_na_srodowisko.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki i Brody w części dotyczącej dz. ewidencyjnych nr 134/6, 48/2, 125/1, 8, 73/1, 72/6, 21/3, 21/4, 97/4, 97/5, 97/6, 18/3, 51 położonych w obrębie Brody -  wylozenie__2.doc

Tekst -  tekst_plonsk_16_wylozenie_ponowne.pdf

Uzasadnienie -  uzasadnienie_wylozenie_2.pdf

Rysunek 1A1 -  1a1.pdf

Rysunek 1B1 - 1b1.pdf

Rysunek 1C1 -  1c1.pdf

Rysunek 1D1 -  1d1.pdf

Rysunek 1E1 -  1e1.pdf

Rysunek 1F1 -  1f1.pdf

Rysunek 1G1 - 1g1.pdf  

Prognoza oddziaływania na środowisko -  6_prognoza_mpzp_brody_-_plonsk__luty_2019_wylozenie.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo wylozenie__razniewo.doc

tekst - razniewo_tekst_24_do_wylozenia_uwagi_urzedu_cz_b.pdf

uzasadnienie - uzasadnienie_uchwalenie.docx

Załącznik graficzny - razniewo_72_do_wylozenia.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - razniewo_prognoza_srodowiskowa12_do_wylozenia_uwagi.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w wsi Szeromin gmina Płońsk -  wylozenie__tablica.doc

tekst -  tekst_szeromin_wylozenie.pdf

uzasadnienie -  uzasadnienie_uchwala.pdf

Rysunek planu -  rysunek_planu_szeromin.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko -  prognoza_wylozenie_szeromin.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gruntów położonych we wsi Siedlin w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 190, 187/2, 54/7 -  wylozenie_strona_sied.doc

Tekst planu -  mpzp_siedlin_zmiana_tekst_05_zmiany.pdf

Rysunek planu -  mpzp_siedlin_zmiana_rysunek_wylozenie.pdf

Uzasadnienie -  uzasadnienie_siedlin_zmiana_wylozenie.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko -  mpzp_siedlin_zmiana_prognoza_srodowiskowa_wylozenie.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Płońsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek nr 265/11, 265/12, 354/5, 354/6 położonych w miejscowości Skarżyn gmina Płońsk -  wylozenie__tablica_skarzyn.doc

Tekst planu - mpzp_skarzyn_etap_1_tekst_wylozenie.pdf

Rysunek - mpzp_skarzyn_etap_1_rysunek_wylozenie.pdf

Uzasadnienie - uzasadnienie_skarzyn_-_etap_1_wylozenie.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - prognoza_srodowiskowa_mpzp_skarzyn_etap_1_wylozenie.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Brzozowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-20 13:37:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Brzozowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-16 13:58:00
  • Liczba odsłon: 1553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893606]

przewiń do góry