OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Aneta Brzozowska - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 34, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 6,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74250000 – 6 (usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania)

74251000 – 3 (usługi planowania przestrzennego)

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 wraz z analizą zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w szacunkowej ilości 170 sztuk dla Gminy Płońsk w 2009 roku.

 

Faktyczna ilość będzie uzależniona od ilości zgłoszonych wniosków.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

00 – 388 Warszawa, ul. Dobra 8/10 m 49

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 02.02.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-02 13:40:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-02 13:40:37
  • Liczba odsłon: 106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902029]

przewiń do góry