OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Lilla Świerczewska - Podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 36, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 7,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74225000 – 2 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2009 roku

Zakres prac obejmuje :

1. Mapy do celów projektowych

a) dla obiektów liniowych

      -  za pierwszy kilometr

      -  za następny km

b) dla pozostałych

-  za pierwszy hektar

-  za następny ha

2. Tyczenie obiektów, budynków i budowli

a) dla obiektów liniowych

 -  za pierwszy hektometr

       -  za następny hm

b) dla pozostałych

       -  do 6-ciu punktów

       -  za  każdy następny punkt

3.      Podział nieruchomości

      -   za dwie nowe działki

      -   za każdą następną

4.      Mapy do celów prawnych

      -   za pierwszą działkę

      -   za następną działkę

5.      Inwentaryzacja

      a) dla obiektów liniowych

      -  za pierwszy kilometr sieci

      -  za każdy następny km

      -  za 1 przyłącze

      -  za każde następne

      b) dla obiektów budowlanych

       - za 1 obiekt budowlany

6.      Wznowienie granic

-  za pierwszy punkt

-  za każdy następny

7.      Rozliczenie powierzchni gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia w ramach planu zagospodarowania przestrzennego

-  za pierwszą działkę

-  za każdą następną

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski 

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 03.02.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 11:39:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 11:39:25
  • Liczba odsłon: 116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900862]

przewiń do góry