Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku  ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) w celu wsparcia funkcjonowania dziecka  z autyzmem

Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn.22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych –(Dz. U. Nr 189, poz.1598 z 2005r.) cytuję :

§ 3

1.Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu : pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek :

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Osobę spełniającą warunki określone w § 3 GOPS w Płońsku  zatrudni na umowę – zlecenie w wymiarze 12 godziny tygodniowo. Stawka za godzinę wynosi 22,00 zł brutto ( w cenę wynagrodzenia wkalkulowano składki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego ).

Osoby chętne do świadczenia SUO proszone są o złożenie CV wraz z wymaganymi dokumentami w GOPS Płońsku do dnia 15 sierpnia  2014 roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 662-42-01  lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Stawska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 13:15:06
  • Liczba odsłon: 343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901015]

przewiń do góry