ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 662426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania wykonanie dostawy kruszywa naturalnego do utrzymania dróg żwirowych na terenie Gminy Płońsk w 2009 roku

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 3

 

Numer oferty

Nazwa firmy, siedziby i adresy Wykonawców

Liczba pkt.

w kryterium cena

Razem

01

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Szczytnie

09 – 141 Szczytno, Szczytno 41

69

69

02

„TRANSKOP” Waldemar Jędraszczak

09 – 100 Płońsk, ul. Składowa 15

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   „TRANSKOP”

                                               Waldemar Jędraszczak

09 – 100 Płońsk, Ul. Składowa 15

 

 

Cena wybranej oferty130.581,62 złotych

Słownie: (sto trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 62/100 złotych)

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania został wykluczony jeden wykonawca.

 

Cena najtańszej oferty – 130.581,62 złotych

Słownie: (sto trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 62/100 złotych)

 

                                                                                        Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 05.05.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-05 13:05:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 13:05:50
  • Liczba odsłon: 122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1894972]

przewiń do góry