Gmina Płońsk

ul. 19-go Stycznia 39

09-100 Płońsk

tel. (023) 662 56 35,

662 56 89, 662 49 38

fax. (023) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                             Płońsk, 11 maja 2009 roku.

 

ZP – 341/8 – 01/09

 

                                                                            Wszyscy

                                                                            Wykonawcy, którzy

                                                                            pobrali SIWZ

                                                                           na wykonanie zadania

                                                     pn. „Budowa przydomowych

                                                    oczyszczalni ścieków

                                                    na terenie Gminy Płońsk

                                                    o wydajności do 2,55 m 3 na dobę”

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk o wydajności do 2,55 m 3 na dobę”

 

            W związku z otrzymanymi w dniu 8 maja 2009 roku zapytaniami cyt.

 

PYTANIE 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawo Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN – EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla :

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN – EN 12050 – 1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN – EN 12050 – 4:2002

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN – EN 1917:2004

 

Zamawiający informuje :

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo Budowlane na wymienione wyroby budowlane będą wymagane normy europejskie PN – EN (normy zharmonizowane).

 

PYTANIE 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Zamawiający informuje :

Tak będzie wymagane oświadczenie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                     /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-11 10:47:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-11 10:57:46
  • Liczba odsłon: 184
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907483]

przewiń do góry