Gmina Płońsk

ul. 19-go Stycznia 39

09-100 Płońsk

tel. (023) 662 56 35,

662 56 89, 662 49 38

fax. (023) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                              Płońsk, 22 maja 2009 roku.

 

 

ZP – 341/8 – 02/09

 

                                                                        Wszyscy

                                                                        Wykonawcy, którzy

                                                                         pobrali SIWZ na wykonanie

                                                                        zadania pn. „Budowa 

                                                                        przydomowych oczyszczalni

                                                                        ścieków na terenie Gminy Płońsk o

                                                                        wydajności do 2,55 m 3 na dobę”

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk o wydajności do 2,55 m 3 na dobę”

 

            W związku z otrzymanymi w dniu 20 maja 2009 roku zapytaniami cyt.

 

PYTANIE 1

W specyfikacji technicznej określono przedmiot zamówienia bez wykonania drenażu rozsączającego. Czy drenaż rozsączający również wchodzi w zakres robót do wykonania – według zestawienia lokalizacji jedna pozycja tak?

 

Zamawiający informuje :

W jednym przypadku drenaż rozsączkowy również wchodzi w zakres robót do wykonania (zapisane to zostało w obmiarze robót poz. 12 i poz. 32).

 

PYTANIE 2

Zamawiający określił, że szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera przedmiar robót. Jak wobec tego wyjaśnić brak w przedmiarze robót naprawczych terenu utwardzonego kostką brukową, która jest ułożona na terenie posesji w miejscu wykonania robót? Podczas prac przygotowawczych do złożenia oferty takie sytuacje stwierdzono w terenie objętym przedmiotem z zamówienia. Czy w takiej sytuacji Zamawiający zorganizuje naprawę we własnym zakresie czy zapłaci Wykonawcy za naprawę dodatkowo?

 

Zamawiający informuje :

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Wykonawca robót powinien we własnym zakresie wykonać prace np. metodą przecisku, aby zminimalizować koszty robót. Inwestor nie zapłaci za naprawę kostki dodatkowo.

 

PYTANIE 3

Ze względu na niepodanie wymiaru w załączonych projektach rzędnych wysokościowych, przepuszczalności gruntu, proszę o udzielenie informacji kto będzie decydował o szczegółach wykonania oczyszczalni w sytuacji gdy warunki lokalne będą odbiegały od standardowych (grunt słabo przepuszczalny, wysoki poziom wody gruntowej – nie podano wymiaru w zestawieniu lokalizacji)?

 

Zamawiający informuje :

W takiej sytuacji Wykonawca będzie decydował o szczegółach oczyszczalni. Projekt zakłada wykonanie obsypki oczyszczalni minimum 15 cm . Wykonawca będzie decydował czy taką obsypkę wykonać czy nie (pozycja 5 i 6 obmiaru robót). Istnieje też możliwość regulowania lokalizacji studni chłonnej w zależności od warunków gruntowych (pozycja 27 obmiaru robót).

 

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj obudowy pompowni (Specyfikacja wymaga aby obudowa była dwustronna ożebrowana) i inny rodzaj obudowy reaktora biologicznego od określonych w Specyfikacji, jeżeli zamienne byłyby klasy nie gorszej od opisanych w Zamówieniu oraz odpowiadały wymaganiom wytrzymałości mechanicznej ?

 

 

 

Zamawiający informuje :

Dopuszcza się możliwość stosowania innego rodzaju obudowy pod warunkiem, że będzie to zbiornik monolityczny, wymagana jest obudowa dwuścienna i ożebrowana.

 

PYTANIE 5

Czy Zamawiający dopuszcza inny typ oczyszczalni, która posiadałaby wszystkie funkcje wyszczególnione w Specyfikacji oraz gwarantowała osiągnięcie wymaganych parametrów pracy ale różniłaby się budową od opisanej w Specyfikacji ?

 

Zamawiający informuje :

Zamawiający nie dopuszcza innego typu oczyszczalni, która różniłaby się budową od opisanej w specyfikacji.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                        /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

                                                                                                                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-22 09:15:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-22 09:16:54
  • Liczba odsłon: 122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897053]

przewiń do góry