ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 662426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk o wydajności do 2,55 m3  na dobę

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 8

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy, siedziby i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Zakład Usługowo – Handlowy

Inż. Zbigniew Dylewski

Ul. Górna 20a, 87 – 600 Lipno

84

84

02

„KRZYSZTOF BOBROWSKI”

Ul. Siewna 9/13, 94 – 250 Łódź

100

100

03

EKO – POL Sp. z o.o.

Szewnia Dolna 89, 22 – 442 Adamów

95

95

04

BIO – NOVA Sp. z o.o.

Ul. Jana Brzechwy 3, 51 – 141 Wrocław

86

86

 

05

 

P.U.H. „ROMEX” – GRUPA SBS

Roman Szumański

Ul. Młodzieżowa 28A, 09 – 100 Płońsk

81

81

 

06

 

AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o.

Ul. Żegańska 1, 04 – 713 Warszawa

88

88

 

07

 

EKOBUD Wojciech Babiński

Ul. Poznańska 19, 18 – 400 Łomża

83

83

 

08

 

Firma Wielobranżowa „LEDA” Sp. z o.o.

Ul. Rawska 66, 96 – 100 Skierniewice

86

86

 

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   „KRZYSZTOF BOBROWSKI”

Ul. Siewna 9/13, 94 – 250 Łódź

 

 

Cena wybranej oferty1.216.051,84 złotych

Słownie: (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden 84/100 złotych)

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

 

Cena najtańszej oferty – 1.216.051,84 złotych

Słownie: (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden 84/100 złotych)

 

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 03.06.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-03 12:49:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 12:49:18
  • Liczba odsłon: 148
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902531]

przewiń do góry