OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Aneta Brzozowska - Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 34, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 6,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74222200 – 3 (usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni),

74224000 – 5 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk :

 

1. Dla obszaru gruntów położonych we wsi Strachówko – powierzchnia 298 ha (teren całej miejscowości)

 

Opracowanie będzie zawierało :

  • Rysunek planu oraz tekst planu,
  • Opracowanie ekofizjograficzne obszaru,
  • Prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko,
  • Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst i rysunek planu) zostanie dostarczony Zamawiającemu w 6 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze w formie elektronicznej zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz sporządzania jego kopii.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

ROBAT Sławomir Tabor

Usługi Projektowe w Zakresie Planowania Przestrzennego i Architektury

Ul. Baśniowa 11, 09 – 100 Płońsk

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                               Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 23.06.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-23 14:01:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-23 14:01:50
  • Liczba odsłon: 72
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901933]

przewiń do góry