ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 662426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania Zagospodarowanie centrum miejscowości Szerominek

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 1

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy, siedziby i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

BUDOWLANA

IMPORT EXPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 33, 09 – 140 Raciąż

100

100

 

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   BUDOWLANA

                                               IMPORT EXPORT Sp. z o.o.

09 – 140 Raciąż, ul. Płocka 33

 

 

Cena wybranej oferty548.018,01 złotych

Słownie: (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemnaście 01/100 złotych)

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

 

Cena najtańszej oferty – 548.018,01 złotych

Słownie: (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemnaście 01/100 złotych)

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 24.06.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-24 14:30:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-24 14:30:22
  • Liczba odsłon: 75
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897187]

przewiń do góry