ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania wykonanie przebudowy drogi gminnej Cholewy – Skrzynki od km 1+650 do km 3+072

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

Numer oferty

Nazwa firmy, siedziby i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” S.J.

Ul. H. Sienkiewicza 13, 05 – 230 Kobyłka

87

87

02

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. B. Brechta 7, 03 – 472 Warszawa

95

95

03

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

98

98

04

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo

                                               Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL”

Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12,

06 – 450 Glinojeck

 

Cena wybranej oferty369.255,08 złotych

Słownie: (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć 08/100 złotych)

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Cena najtańszej oferty – 369.255,08 złotych

Słownie: (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć 08/100 złotych)

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 03.09.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-03 14:01:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-03 14:01:10
  • Liczba odsłon: 80
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897048]

przewiń do góry