ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 662426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania wykonanie dostawy nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słoszewo

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

Numer oferty

Nazwa firmy, siedziby i adresy Wykonawców

Liczba pkt.

w kryterium cena

Razem

01

FRANK – CARS Sp. z o.o.

Autoryzowany Dealer

Ul. Jagiellońska 147/151, 42 – 200 Częstochowa

100

100

02

Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o.

Zbigniew Szczęśniak

Ul. Wapienicka 36, 43 – 382 Bielsko - Biała

88

88

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   FRANK – CARS Sp. z o.o.

                                                Autoryzowany Dealer

Ul. Jagiellońska 147/151,

42 – 200 Częstochowa

 

 

Cena wybranej oferty131.550,00 złotych

Słownie: (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Cena najtańszej oferty – 131.550,00 złotych

Słownie: (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

 

                                                                                        Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 10.09.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-10 14:58:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-10 14:58:41
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897532]

przewiń do góry