OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45233226 – 9 (drogi dojazdowe),

45233140 – 2 (roboty drogowe),

45233142 – 6 (roboty w zakresie naprawy dróg)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Cholewy – Skrzynki od km 1+650 do km 3+072

 

W skład robót wchodzą następujące prace:

 

1.      Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2.      Wykonanie wykopów

3.      Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię

4.      Nawierzchnia bitumiczna

5.      Wykonanie pobocza grub. 8 cm z kruszywa naturalnego

6.      Ustawienie znaku

7.   Plantowanie skarp nasypów i wykopów

8.   Wykonanie obsługi geodezyjnej

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                 Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 16.09.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-16 14:33:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 14:33:09
  • Liczba odsłon: 92
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895111]

przewiń do góry