OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji i pozyskiwania środków

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45000000 – 7 (roboty budowlane),

45453000 – 7 (roboty remontowe i renowacyjne),

45450000 – 6 (roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

 

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie

Zakres prac obejmuje :

1. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z wykonaniem ocieplenia budynku i robotami towarzyszącymi :

a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

b) termoizolacja

c) roboty wykończeniowe

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Zakład Handlowo – Usługowy „KORD” Krzysztof Kordowski

Ul. Gruduska 78, 06 – 400 Ciechanów

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                 Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 02.10.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-02 09:55:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-02 09:55:40
  • Liczba odsłon: 127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895105]

przewiń do góry