Płońsk, dnia 23.03.2010 r.

 

 

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek. Bońki i Skarżyn.

 

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

 

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji
z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-24 11:51:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-24 11:51:28
  • Liczba odsłon: 100
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907281]

przewiń do góry