Płońsk, dnia 24.03.2010r.

ZP – 341/7063/KN/02/10

                                                                                              Do

                                                                                                          Wszystkich  

                                                                                                          Wykonawców

                                                                                                         biorących     

                                                                                                         udział

                                                                                                        w postępowaniu  

Dotyczy przetargu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn

 

ODPOWIEDZI

 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 z późn. zm.), udzielamy odpowiedzi na następujące pytania:

 

Odpowiedź na pytanie 1

 

Wykonawcę obowiązują przepisy, akty prawne i normy podane w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz rysunki i opisy poszczególnych materiałów i urządzeń (z ich parametrami atestami, normami). Wszystkie zastosowane wyroby muszą mieć aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza się możliwość stosowania wyrobów budowlanych spełniających wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w szczególności PN-EN 12050-1:2002 PN-EN 12050-4:2002 pod warunkiem, że na etapie wykonawstwa każdorazowe odstępstwo od projektu będzie musiało posiadać akceptację projektanta.

Odpowiedź na pytanie 2

 

Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać stosowne dopuszczenie do stosowania na terenie naszego kraju oraz oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do odbioru końcowego wykonawca będzie musiał przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające użycie odpowiednich materiałów oraz oświadczenie w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

                                                                                                          Z up. Wójta

 

                                                                                             /-/ mgr Teresa Giżyńska

                                                                                                       SEKRETARZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-24 11:54:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-24 11:54:45
  • Liczba odsłon: 174
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897119]

przewiń do góry