OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Realizacja projektu pn.:„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn” POIS.01.01.00-00-189/09

w ramach działania 1.1 priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji i pozyskiwania środków,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45231300 – 8 (roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn

 

I ETAP

W ramach realizacji projektu w Szerominku zaprojektowano wykonanie:

-         2753 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC  Ø200mm

-         387.50 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90mm

-         289m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø110mm

-         3 szt. pompowni sieciowych

-         54 szt. studnie PVC/PP Ø 425/200 na sieci

-         33 szt. studnie betonowe Ø 1200mm na sieci

-         85 szt. przyłączy do posesji w tym 2 szt. pompowni przydomowych

II ETAP

W Bońkach i Skarżynie zaprojektowano wykonanie:

-         185 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN8 rdzeń lity Ø250mm

-         3938 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN8 rdzeń lity Ø200mm

-         1710,50 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90mm  518 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø125mm

-         6 szt. pompowni sieciowych

-         58 szt. studni betonowych Ø 1200mm na sieci

-         37 szt. studni PVC/PP Ø 630mm na sieci

-         44 szt. studni PVC/PP Ø 425mm na sieci

-         1 szt. komora zasuw -studnia betonowa Ø 1200mm wyposażona w zasuwę DN80, DN100 i zawór zwrotny DN80 i DN100 

-         131 szt. przyłączy do posesji w tym 2 szt. pompowni przydomowych

 

W zakresie Wykonawcy będzie inwentaryzacja powykonawcza.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych

INŻYNIERIA Sp. z o.o.

09 – 100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 26.04.2010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-26 12:55:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-26 12:55:46
  • Liczba odsłon: 102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901882]

przewiń do góry