Płońsk, dnia 17.05.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn

 

Realizacja projektu pn.:„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn” POIS.01.01.00-00-189/09

w ramach działania 1.1 priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji i pozyskiwania środków,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. Zamówień Publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

71300000 – 1 (usługi inżynieryjne)

71247000 – 1 (nadzór nad robotami budowlanymi)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości: Szerominek

 

I ETAP

W ramach realizacji projektu w Szerominku zaprojektowano wykonanie:

-         2753 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC  Ø200mm

-         387.50 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90mm

-         289m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø110mm

-         3 szt. pompowni sieciowych

-         54 szt. studnie PVC/PP Ø 425/200 na sieci

-         33 szt. studnie betonowe Ø 1200mm na sieci

-         85 szt. przyłączy do posesji w tym 2 szt. pompowni przydomowych

 

2. Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Bońki i Skarżyn

 

II ETAP

W Bońkach i Skarżynie zaprojektowano wykonanie:

-         185 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN8 rdzeń lity Ø250mm

-         3938 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC SN8 rdzeń lity Ø200mm

-         1710,50 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90mm  518 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø125mm

-         6 szt. pompowni sieciowych

-         58 szt. studni betonowych Ø 1200mm na sieci

-         37 szt. studni PVC/PP Ø 630mm na sieci

-         44 szt. studni PVC/PP Ø 425mm na sieci

-         1 szt. komora zasuw -studnia betonowa Ø 1200mm wyposażona w zasuwę DN80, DN100 i zawór zwrotny DN80 i DN100 

-         131 szt. przyłączy do posesji w tym 2 szt. pompowni przydomowych

 

3. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji  związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

4. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Firma Usługowo – Handlowa „Lider”  

Ostapowski Wojciech

Ul. Środkowa 4, 09 – 100 Płońsk

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                        /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-17 10:39:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-17 10:39:06
  • Liczba odsłon: 58
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895129]

przewiń do góry