I N F O R M A C J A

dotycząca wyborów Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej

w dniu 20 czerwca 2010 roku

 

Wyborcy mogą głosować  osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Głosowanie  za  pośrednictwem pełnomocnika :

- wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  

 należy złożyć do Urzędu Gminy w Płońsku

Referat spraw obywatelskich

w godzinach od 800 do 1600

 do dnia 10 czerwca 2010 roku

 

- wniosek może złożyć:               

a/  osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu    

       niepełnosprawności                                      

b/  osoba, która najpóźniej w dniu głosowania  kończy 75 lat,

 

Do wniosku należy  załączyć :

- kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem.

 

                                                                           Wójt   Gminy

                                                            /-/Aleksander  Jarosławski

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-20 12:54:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-20 12:54:41
  • Liczba odsłon: 137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897045]

przewiń do góry